MER INFO UNDER
Arrow
Pause Play
Top Image
Top Image
Top Image

U40

Et av Næringsforeningens strategiske fokusområder i årene fremover er “Morgendagens arbeidsliv”. Se medlemsoversikten her.
Derfor ønsker Næringsforeningen å gi unge arbeidstakere en stemme i utvikling av regionen og næringslivet, og bidra til at det tilrettelegges for fremtidens generasjoner ved å knytte regionens beslutningstakere og fremtidens arbeidsliv tettere sammen.

Hva er U40?
U40 er et nettverk og knutepunktet for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer i arbeid under 40 år på Sørlandet. Målet er å gjøre regionen mer attraktiv for unge arbeidstakere. Nettverket teller mellom 250-300 medlemmer fra mange ulike bedrifter i Kristiansandsområdet. Nettverket skal påvirke næringslivet positivt ved å:
 
  • Være de unges talerstol 
  • Skape en arena hvor unge voksne med karriereambisjoner og nysgjerrighet kan møtes

Vi har en egen medlemsgruppe på Facebook og der deler vi også litt av det som skjer, spørsmål og tips 😊 Meld deg inn i U40 sin Facebook-gruppe her! (forutsetter medlemskap)
 
Medlemskap og pris
U40 er et nettverk der man har et personlig medlemskap som betales for ett år om gangen fra innmeldingsdato. Meld deg inn via skjema nederst på denne nettsiden.

Prisen for ansatte i medlemsbedrifter er 795- eksl. mva og 1600,- eksl. mva for ansatte i ikke-medlemsbedrifter. OBS, det kommer i tillegg moms på medlemskapet, også for private. 
Man velger om man betaler privat eller via bedrift. 

Partnere
U40 har to strategiske partnere: DNB og PwC. Disse gjør det mulig å realisere nettverket samt å tiltrekke bra foredragsholdere. I tillegg bidrar partnerne med kompetanse på relevante områder. Partnerne er bransjeeksklusive.
 
Konkrete muligheter
  • Styrekandidatprogrammet. Klikk inn på siden her for å lese mer. Dette er en unik mulighet dersom du blir U40-medlem. U40 finner 10-15 styrer og lyser ut tilsvarende antall styreplasser til U40-medlemmer. Man sender da inn en enkel «søknad» og kan bli tildelt plass i et reelt styre fra januar hvert år. Styrekandidatprogrammet skal gi unge voksne mulighet for å tilegne seg relevant styreerfaring på en sømløs og transparent måte.
     
  • Arrangementer. U40 har eventer både av faglig og sosial karakter i en god miks. U40-nettverket er spekket med kule folk som gjerne vil bli kjent med andre i arbeidslivet og i samme livsfase. For eksempel har vi hatt eventer som 1) «Mingle eller pingle», 2) «Frivillig arbeid – kan det lede til drømmejobben?» 3) «Smakebit på styrearbeid» 4) «Det blåser på toppen» 5) Quiz og mingling 6) Bingo med Bingokongen på Generalen 7) Afterwork på Teateret 8) Bli PRO på Proff og myyyyye mer...

Mandatet til nettverket
  • Å være de unges talerstol og kommunisere hva som bør gjøres for å skape en attraktiv region for unge arbeidstakere. U40 skal bygge strukturer som sikrer unges synlighet i, og påvirkning på, næringslivet over tid.
  • Synliggjøre bredden av muligheter i regionen, og bidra til dialog mellom ulike aktører.
  • Skape en arena hvor unge voksne med karriereambisjoner og nysgjerrighet kan møtes, få faglig utvikling, bli inspirert av hverandre og heie hverandre frem.