MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

Økonomisk rapport

Økonomisk rapport baserer seg på regnskapstall fra over 20 000 regnskap og en fersk konjunkturundersøkelse hvor næringslivet i Agder får spørsmål om blant annet omsetning, lønnsomhet og utvikling i arbeidsstokken. Samlet forventer næringslivet i vår region økt omsetning både i 2023 og i 2024, men det forventes også redusert lønnsomhet hvert av de to årene. 
Les Økonomisk Rapport her