MER INFO UNDER
Arrow
Top Image
Foto: Ole Jørgen Malmgård

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) er en medlemseid og partipolitisk nøytral organisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser.
 Vi har over 1200 medlemsbedrifter i regionen, og er en av landets største næringsforeninger. Vi skal være en motor for vekst og utvikling i regionen, og være en pådriver for at Sørlandet blir Norges mest attraktive bo- og næringsregion. Vi samler næringslivet i regionen gjennom våre møter og aktivititeter, og er samarbeidspartner i en rekke prosjekter i regionen.
 

Litt om vår historie:

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har røtter tilbake til 1848, da den het Christiansands Handelsforening og ble ledet av Hans Christian Garman Johsen. 156 år senere, i 2004, ble Kristiansands Handelsstandsforening, Kristiansand Handelskammer og Industriforeningen fusjonert og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ble etablert.       
Kristiansand Handelskammer som fortsatt er en del av Næringsforeningen, ble stiftet 8.februar 1947.

Dette er vår strategi