MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

Felles løft

20. juni 2017 signerte Universitetet i Agder (UiA), Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen næringshage, Setesdal Regionråd, Lister Nyskaping, og NHO Agder en historisk samarbeidsavtale. Visjonen i avtalen er: Agder skal være den ledende næringsregionen i Norge, med tett samarbeid mellom UiA og næringslivet i landsdelen.
Partene ble enige om at følgende skulle være en del av avtalen:
  • Næringsforeningene/NHO vil, i samarbeid med UiA, arbeide for at næringslivet tilbyr praksisplasser for aktuelle studier ved UiA, slik at studentene får relevant næringslivserfaring.
  • Næringsforeningene/NHO og UiA vil videreutvikle Kompetansetorget og styrke samarbeidet om bachelor- og masteroppgaver. Næringsforeningene/NHO vil også bidra til at Kompetansetorget i større grad blir brukt for utlysning av relevante jobber for studenter og nyutdannede.
  • Næringsforeningene/NHO og UiA vil samarbeide om innovasjon, blant annet gjennom UiA Nyskaping. Et sentralt tiltak er systematisk mentorskap fra næringslivet.
  • Partene skal samarbeide om utvikling av universitetsbyene gjennom aktiv deltakelse i prosessene.
  • Partene skal bidra til etablering av relevante prosjekter der næringslivet og UiA sammen er involvert.
  • Næringsforeningene/NHO og UiA skal samarbeide om etter- og videreutdanning tilpasset næringslivets behov.
  • Representanter fra næringslivet bør involveres i utvikling av relevante studier
  • Partene skal synliggjøre felles prosjekter og aktiviteter.