MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

Næringsalliansen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.
Avtalen ble signert 14.9.20 og Næringsalliansen i Agder består i dag av 6 næringsforeninger og 5 næringshager/innovasjonsselskaper lokalisert i Agder. Næringsalliansen representerer til sammen over 3000 medlemsbedrifter.

Disse deltar i Næringsalliansen

Næringsforeninger:
 • Arendal Næringsforening
 • Grimstad Næringsforening
 • Lister Næringsforening
 • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Sørlandsparken Næringsforening
 • Vennesla Næringsforening
   
Næringshager, regionråd og innovasjonsselskaper:
 • Innoventus Sør
 • Lindesnesregionens næringshage
 • Lister nyskaping
 • Pågang næringshage
 • Setesdal regionråd
Næringsalliansen i Agder er åpen for nye medlemmer etter konkret vurdering.

Hovedformål

Gjennom informasjons- og erfaringsutveksling forener Næringsalliansen i Agder næringslivet i saker som angår hele regionen. Næringsalliansen er med å videreutvikle Agder ved å samarbeide om felles regionale næringspolitiske saker og styrking av Agder som region.

Avtalepartene har fire hovedformål for samarbeidet
 1. Mer kraft i påvirknings-/lobbyarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt.
 2. Opptre samlet i utvalgte saker, herunder høringsinstanser. Et felles talerør på vegne av næringslivet i Agder.
 3. Bygge merkevaren Agder/Sørlandet som et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet, bo og arbeide.
 4. Utveksling av kunnskap og erfaringer, samt nettverksdeling.

For hovedformål 1 og 2, opptrer næringshager/regionråd/innovasjonsselskap som observatør/referanse. 
 
Samarbeidets hovedform er møtene i Næringsalliansen, der samtlige avtaleparter har anledning til å delta med inntil 2 personer. Arbeidet organiseres ved at Næringsforeningen i Kristiansandsregionen tar det administrative ansvaret.
Les mer om Næringsalliansens fokusområder og resultater her