Kontakt oss

Trond M. Backer
Trond M. Backer
Administrerende direktør
99117500
Ingrid Michalsen
Ingrid Michalsen
Leder strategi og utvikling
47393279
Roar Osmundsen
Roar Osmundsen
Næringspolitisk leder
41244323
Andrea Bang
Andrea Bang
Arrangementskoordinator
930 14 888
Odd-Arild Skonhoft
Odd-Arild Skonhoft
Markedsleder
90561799
Lotte Blom van der Male
Lotte Blom van der Male
Markedskonsulent
48994267
Anne Marit Thomassen
Anne Marit Thomassen
Økonomi- og administrasjonsansansvarlig
48997734
Helena Frustøl
Helena Frustøl
Prosjektkoordinator
95808638
Ingrid Sundli Høibo
Ingrid Sundli Høibo
Arrangementsleder
97742078
Håkon Repstad
Håkon Repstad
Kommunikasjonsansvarlig
93219402
Rune Byremo
Rune Byremo
Prosessleder Ung Start - Flere i arbeid
95232818

Styret 2021 - 2022

Styret i Næringsforeningen består av åtte medlemmer, inkludert styreleder. De velges av foreningens medlemmer på den årlige generalforsamlingen. I tillegg er det valgt en observatør fra de ansatte. Vedkommende velges av administrasjonen.
Jill Akselsen
Styreleder
Regiondirektør Norgesgruppen Agder AS
93 47 79 34
Bernt Inge Øhrn
Styremedlem
Daglig leder Maritime Protection
90 87 15 64
Katja Lehland
Styremedlem
Chief Human Resources Officer, Elkem
90 85 77 64
Tom Bredesen
Styremedlem
Administrerende direktør Skeie Eiendom
90 11 45 56
Eivind Johanson
Styremedlem
Daglig leder Kristiansand Håndverkerforening
90 13 11 79
Beate Töpfer
Styremedlem
Daglig leder Bewo Holding AS
48 00 50 53
Gøril Hannås
Styremedlem
Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Universitetet i Agder
90 62 12 93
Rolf Michaelsen
Styremedlem
Daglig leder/Partner Qualified Solution
97 53 57 54
Robin Hansson
Styremedlem
Vianode
977 26 477
Anne Marit Thomassen
Observatør
Økonomi- og administrasjonsansvarlig i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
48 99 77 34