Kontakt oss

Trond M. Backer
Trond M. Backer
Administrerende direktør
99117500
Ingrid Michalsen
Ingrid Michalsen
Leder strategi og utvikling
47393279
Roar Osmundsen
Roar Osmundsen
Næringspolitisk leder
41244323
Trine Haugland
Trine Haugland
Markedsleder
976 17 911
Håkon Repstad
Håkon Repstad
Kommunikasjonsansvarlig
93219402
Andrea Bang
Andrea Bang
Arrangementsleder
930 14 888
Ingrid Sundli Høibo
Ingrid Sundli Høibo
Medlemsansvarlig
97742078
Anne Marit Thomassen
Anne Marit Thomassen
Økonomi- og administrasjonsansansvarlig
48997734
Rune Byremo
Rune Byremo
Prosessleder Ung Start - Flere i arbeid
95232818
Lotte B. van der Male Holtskog
Lotte B. van der Male Holtskog
Innholdsprodusent
48994267
Helena Frustøl
Helena Frustøl
Prosjektleder i Flere i Arbeid
95808638
Anna Kristine Ravnaas
Anna Kristine Ravnaas
Prosjektkoordinator
41 53 17 40
Tina McDougall
Tina McDougall
Næringspolitisk rådgiver
97548369
Liv Eva Kirkesæther
Liv Eva Kirkesæther
Prosjektleder i Lillesand
970 20 133

Styret 2021 - 2022

Styret i Næringsforeningen består av åtte medlemmer, inkludert styreleder. De velges av foreningens medlemmer på den årlige generalforsamlingen. I tillegg er det valgt en observatør fra de ansatte. Vedkommende velges av administrasjonen.
Jill Akselsen
Styreleder
Regiondirektør Norgesgruppen Agder AS
93 47 79 34
Bernt Inge Øhrn
Styremedlem
Daglig leder Maritime Protection
90 87 15 64
Katja Lehland
Styremedlem
Chief Human Resources Officer, Elkem
90 85 77 64
Tom Bredesen
Styremedlem
Administrerende direktør Skeie Eiendom
90 11 45 56
Eivind Johanson
Styremedlem
Daglig leder Kristiansand Håndverkerforening
90 13 11 79
Beate Töpfer
Styremedlem
Daglig leder Bewo Holding AS
48 00 50 53
Gøril Hannås
Styremedlem
Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Universitetet i Agder
90 62 12 93
Rolf Michaelsen
Styremedlem
Daglig leder/Partner Qualified Solution
97 53 57 54
Robin Hansson
Styremedlem
Vianode
977 26 477
Anne Marit Thomassen
Observatør
Økonomi- og administrasjonsansvarlig i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
48 99 77 34