Våre hovedsamarbeidspartnere

Næringsforeningen (NiKR) har knyttet til seg en gruppe på 12 hovedsamarbeidspartnere. Følgende bedrifter har per i dag hovedsamarbeidsavtale med NiKR:

Partnerne som inngår samarbeidsavtale med NiKR inngår en avtale om et samarbeid på to år der forpliktelsen til både de ulike partnerne og NiKR er beskrevet.

Hensikten med dette samarbeidet er å gi noen utvalgte medlemsbedrifter en større nærhet til NiKR der de blant annet får muligheten til å delta i utviklingen av våre oppgaver.

Partnerne forplikter seg også til å delta aktivt i Næringsforeningens ulike møteserier, og gjennom dem har vi tilgang på svært høy kompetanse fra bredden i næringslivet som kommer alle våre medlemsbedrifter til gode.

Samarbeidsavtalene har en gjennomsnittlig varighet på to år med opsjon på ytterligere ett eller to år.