MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

Næringspolitisk arbeid

Næringsforeningen driver et aktivt arbeid for både å påvirke politiske saker og være en pådriver for at det er fremgang i store saker som er viktig for hele eller deler av næringslivet.

Samtidig er vi med vår brede medlemsmasse, sentral for å forberede næringslivet for endringer i rammevilkår som virksomhetene må ta høyde for i sin strategi. Dette kan være politiske endringer, men også globale trender som har eller vil treffe regionen.  

Foreningen har hyppig politisk kontakt med både kommune, fylke og stat. På nasjonalt nivå er Agderbenken foretrukket kanal for å fremme landsdelens synspunkter, men vi pleier også direkte kontakt med blant annet regjeringsapparatet. Lokalt har vi ukentlig kontakt med lokalpolitikerne og deltar formelt hvert halvår i møte med Næring- og eierskapsutvalget i Kristiansand.  

Som en bred organisasjon vil ikke alle saker som vi fronter oppleves som relevante for alle virksomheter der og da. I noen tilfeller er også enkelte virksomheter helt uenig. Et eksempel på dette er bompenger. Sterke statlige føringer for hvordan storbyer skal utvikle seg, legger rammevilkår som vi må møte lokalt på en mest mulig næringsvennlig måte. Vår påvirkning har vært å gjøre dette så skånsomt som mulig og ta ulike hensyn til næringstrafikken. I slike saker søker vi samarbeid med andre organisasjoner for å fremme et mest mulig likelydende budskap. En arena for slikt samarbeid er Sørlandets samferdselsløft (SSL) der regionen har klart å samle seg bak et likt budskap for å få bedre infrastruktur i landsdelen. Å stå samlet her har vært svært viktig for den historiske satsingen på infrastruktur i vår region.  

Næringsforeningen henter inn synspunkter fra medlemmene på ulike måter. Noen kommer i form av besøk hos det enkelte medlem, noen på medlemsmøter der vi tar opp aktuelle saker, ressursgruppene arbeider jevnlig med store saker for regionen og ikke minst så er den årlige næringspolitiske undersøkelsen et viktig verktøy i det daglige arbeidet.