MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

Nettverk for Bærekraftansvarlige

Næringsforeningen opprettet i 2024 et Nettverk for bærekraftansvarlige i mellomstore og store virksomheter. Målet med nettverket er å skape en arena for erfaringsdeling, faglig påfyll, nettverksbygging og gode diskusjoner om bærekraft. 

Vi har fire samlinger gjennom året, som alle har et overordnet tema for samlingen. Nettverket teller rundt 40 deltagere, og man kan velge å delta på kun en samling eller flere. Det koster 1500 kroner å delta på en samling, som inkluderer lunsj og middag. Vi starter samlingene med lunsj fra kl 12.00-13.00, deretter en faglig bolk fram til 1630, da vi går videre til middag.

På første samling i januar stod rollen som bærekraftansvarlig som tema. På samling to, i april, er det bærekraftsrapportering som er hovedtema. Det er deltagerne selv som i samlingene stemmer over hva som skal prioriteres som tema på samlingene.


Nettverk for bærekraftsansvarlige skal være et møtepunkt for de i regionen som arbeider med bærekraft. Det blir fire samlinger i året, og neste samling blir 16. april. Det skal være et sted for inspirasjon og gode dialoger. 
  

- Medlemmer har etterspurt en arena hvor ansvarlige for bærekraft kan møtes på tvers av bransjer for å diskutere bærekraftstematikk. Mange er ganske ensomme i disse rollene i bedriftene, og derfor ønsker vi å skape et forum hvor man møter andre i samme rolle fra ulike bransjer. Det er gøy med så godt oppmøte på samlingene. Det viser at vi har truffet et behov, sier Ingrid Michalsen og Tina McDougall i Næringsforeningen. 

Er du interessert i å være med i nettverket? Ta kontakt med tina@nikr.no