MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for både private og offentlige virksomheter, som skal bidra til større grad av likestilling og mangfold i arbeidslivet.
Høsten 2020 inngikk Næringsforeningen og Likestilt arbeidsliv avtale om sertifisering. Avtalen forplikter Næringsforeningen til å arbeide aktivt og målrettet for å øke likestilling og mangfold internt i egen virksomhet, men også gjennom foreningens aktiviteter utad.

Som en av samarbeidspartnerne og initiativtakerne til prosjektet Likestilt arbeidsliv, ønsket Næringsforeningen selv å gjennomføre sertifiseringsordningen og sette arbeidet med likestilling og mangfold i system i egen virksomhet. Næringsforeningen ble sertifisert i Likestilt arbeidsliv høsten 2021.

En slik forpliktelse er også en forutsetning for å oppnå målet om å være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft, som utnevnt i ny strategi.
Les mer om Likestilt arbeidsliv her