Styreportalen for Sørlandet

Styreportalen er en styrekandidat-database for Sørlandet – lansert av Næringsforeningen og Formue, og i partnerskap med Advokatfirma Tofte Hald og Qualified Professionals.

Målet med databasen er å skape en kandidat-liste som skal bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i sørlandske virksomheter gjennom å sørge for flere eksterne styremedlemmer, øke kvinneandelen i bedriftsstyrene, få inn flere yngre kandidater samt personer med internasjonal erfaring.
  • Alle kandidatene tilbys relevante styrekurs og - programmer gjennom Næringsforeningen og portalens samarbeidspartnere 
  • Alle står fritt til å benytte seg av databasen.
  • Næringsforeningen garanterer ikke for kandidatene. Ønsker din bedrift å kvalitetssikre kandidatene anbefales å ta kontakt med Qualified Professionals.
Klikk her for kommende relevante kurs og programmer