Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

Behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen gjelder for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (org.nummer 982303303), ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden.

 

Personopplysninger som behandles

Næringsforeningen samler ikke inn sensitive personopplysninger gjennom nettsiden.

 

Informasjon som innhentes:

 • E-postadresse
 • Tittel
 • Alder*
 • Postadresse
 • Fornavn og etternavn
 • Telefonnummer
 • Matallergier ved påmelding til arrangement
 • Fødselsdato **
 • Kjønn **
 • Faglig bakgrunn **
 • Funksjon **
 • Bransje**
 • Betalingskort***

* kun ett skjema – «Nytt om navn»

** kun ett skjema – «Styreportalen» .

*** Betaling av billett til arrangementer kan gjøres med kort

 

Dette kan variere ut fra de ulike registreringsskjemaer basert på hva som forespørres. Se punktet nedenfor.

 

Hvordan informasjon innhentes?

 

Informasjon samles inn gjennom registreringsskjemaer på vår nettside. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. Som ansatt i medlemsbedrift hvor informasjon om navn, tlf.nr og e-post er innhentet vil vi kunne bruke denne til å sende informasjon.

 

Skjemaer for innsamling:

 • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post
 • Innmeldingsskjema for å bli medlem
 • Påmelding til våre arrangementer
 • Mulig å velge betaling med kort til våre arrangementer, kortopplysninger blir ikke lagret på nettsiden.
 • Innsending av nyheter til vår nettside
 • Innmeldingsskjema for å bli medlem i nettverket Women in Business
 • Innmeldingsskjema for å bli medlem i nettverket U40
 • Innmeldingsskjema for å bli registrert som kandidat i Styreportalen

Formålet med informasjonen som innhentes

 

Personopplysningene som hentes inn er nødvendige for å kunne kommunisere med, sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig. Dette være seg fakturering, betjene ønsker og forespørsler, sende informasjon, faglige formål (invitasjon til kurs, seminarer, møter etc) og lignende. Informasjon som innhentes kan også i noen tilfeller brukes til statistikker og analyser for å tilby best mulig tjenester til våre interessenter.

 

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

 

Via innmeldingsskjema i nettverket U40 godtar man også at man synliggjøres i en egen medlemsoversikt for U40-medlemmer her: https://www.nikr.no/u40-medlemsoversikt

 

Via påmeldingsskjema til arrangementer offentliggjøres deltakerlisten løpende på arrangementssiden i et eget element, under arrangementsteksten. 

 

Informasjonskapsler:

 

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene, for å kunne utbedre denne til det beste for leserne.

 

Følgende informasjonskapsler brukes på nikr.no: Google Analytics, Adform, LinkedIn, Google Ads og Facebook

 

Se underside: https://www.nikr.no/cookies-informasjon og spesifisert under.

 

Company

Name

Description

Expiration Period

Adform

C

Identifies if user’s browser accepts cookies.
1 – Cookies are allowed
3 – Opt-out

If C=1 - 60 days
If C=3 - 3650 days

Adform

TPC

Identifies if user’s browser accepts third party cookies.

7 days

Adform

GCM

Identifies if there is a need to re-check partner‘s cookie matching existence.

1 day

Adform

CM

Identifies if there is a need to re-check partner‘s cookie matching existence.

1 day

Adform

CM14

Identifies if there is a need to re-check partner‘s cookie matching existence.

14 days

Adform

token

Security token for opt out functionality.

session

Adform

otsid

Advertiser specific opt-out.

3650 days

Adform

uid

Unique identifier.

60 days

Adform

SR

Sequential rotator information – contains total impressions, daily impressions, total clicks, daily clicks, and last impression date.

1 day

Adform

CT

Identifies last click membership for 3rd party pixels on advertiser’s pages.

1 hour

Adform

EBFCD

Identifies daily frequency capping for expanding banner.

7 days

Adform

EBFC

Identifies total frequency capping for expanding banner.

7 days

Adform

CFFC

Compound banner frequency capping.

7 days

Adform

receive-cookie-deprecation

Technical cookie to access Google Chrome cookieless testing settings.

60 days

Google analytics

_ga

Google analytics

2 years

Google ads

ads/ga-audiance

Google Ads

Session

Linkedin

li_sugr

Linkedin Makreting

90 days

LinkedIn

UserMatchHistory

Linkedin Marketing

90 days

Facebook

_fbp

Meta Marketing

90 days

Facebook

uid

Meta Marketing

Session

 

Hvordan lagres informasjonen?

 

Informasjon innhentet gjennom skjema på www.nikr.no/  og www.kristiansand-chamber.no gjennom getynet.com og informasjonen lagres i medlemssystemet Getynet for påmelding til arrangementer. Informasjon for medlemsregistrering på www.nikr.no lagres i getynet.com og overføres medlemssystemet i  Getynet. Når det gjelder personopplysninger som sendes inn i forbindelse med nyheter, kan noe av dette brukes i saken/artikkelen som produseres.

 

Hvordan slettes opplysningene?

 

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte post@nikr.no 

 

Alle utsendelser av nyhetsbrev og invitasjoner inneholder link til avmelding hvor man enkelt kan avbestille utsendelsen.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart?

 

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Næringsforeningen i Kristiansandsregionen kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden og andre systemer. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Det sendes også ut deltakerlister med navn, firmanavn og e-post til de som er påmeldt til det gitte arrangementet.

 

For kandidater som er registrert i Styreportalen deles det med våre samarbeidspartnere, (Formue Norge AS, org, nummer 953880873, Advokatfirma Tofte AS, org.nummer 926311999 og Qualified Solutions AS, org.nummer 992865962). I tillegg deles medlemslisten med NOSLEEPTILLBROOKLYN, org.nummer 987352434, i forbindelse med en treårig markedsføringskampanje. Vi har egne avtaler med disse og er i god tro at alle disse databehandlingstjenestene følger GDPR-lovgivningen.

 

I tilfeller der vi eksporterer medlemslisten i markedsføringssammenheng vil medlemslisten lagres i en excel-liste. I kampanjesammenheng vil denne listen videresendes tredjepart som behandler dataen på vegne av Næringsforeningen etter en spesielt utformet databehandleravtale, underskrevet av Næringsforeningen og tredjepart.

 

Samtykke

 

Ved påmelding til våre arrangementer og til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post, samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

 

For registrering i Styreportalen gjelder dette også for portalens samarbeidspartnere nevnt over .

 

Rettigheter

 

Du har som bruker av nettsidene våre, medlem i Næringsforeningen eller deltaker på våre arrangementer visse rettigheter etter personopplysningsloven. Rettigheten fremgår av kapittel 3 i personvernforordningen (GDPR), og inkluderer rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger.

 

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Kontaktinformasjon


Navn: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
E-post: 
post@nikr.no