MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

Flere i arbeid

Ressursgruppen Flere i arbeid jobber med tematikken utenforskap i arbeidslivet. I Kristiansand er omtrent 16.000 mennesker i arbeidsdyktig alder utenfor arbeid, og utgjør en uutnyttet ressurs for næringslivet og en stor samfunnsutfordring.

Målet med arbeidet i gruppen er å:

• Øke bevissthet og engasjement i næringslivet for å finne de gode løsningene gjennom et regionalt partnerskap
• Mobilisere virksomheter til deltakelse i uttesting av nye modeller for oppfølging, kvalifisering og opplæring i bedrift
• Fremskaffe kunnskap om hva som skal til for å få bedrifter til å rekruttere og ansette personer fra utenforskap


Ressursgruppen er en tydelig pådriver inn i Kristiansand kommunes program for Flere i arbeid og bidrar med kunnskapsgrunnlag slik at programmet treffer næringslivets behov. De er også ressursgruppe for prosjekt 5: «Inkludering og kvalifisering i bedrift», som ledes av Næringsforeningen.

Nysgjerrig på Flere i arbeid? Les mer her!