MER INFO UNDER
Arrow
Top Image
Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Region Vest

Ressursgruppen i Region Vest ble opprettet i august 2014. Den skal være en sterk høringsaktør og være en aktiv medspiller for det som skjer i det som tidligere var kommunene Søgne og Songdalen.

Dette gjøres med utgangspunkt i et utvidet næringsbegrep hvor også variert boligtilbud, offentlige tjenester, videregående skole, frivillig arbeid og samfunnsansvar spiller viktige roller for et pulserende levekraftig næringsliv.