MER INFO UNDER
Arrow
Top Image
Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Infrastruktur og byutvikling

Bakgrunn for opprettelsen av ressursgruppen er strategisk næringsplan og kommuneplan. For at ovennevnte planer skal kunne gjennomføres trengs et samarbeid innenfor, og på tvers av bransjer, hvor sterke faglige nettverk spiller en sentral rolle.

Ressursgruppen skal være styrets forlengede arm og gi råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan bidra til økt vekst, verdiskapning og næringsutvikling i regionen. Samtidig gir en ressursgruppe en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk, styrke og profilere en bransje/et fagfelt, og være med på å sette dagsorden.

Ressursgruppen skal ha fokus på følgende hovedområder:
 

  • Bedre vilkårene for næringsdrivende innenfor fagfeltet infrastruktur og byutvikling.
  • Sørge for et aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor regionen
  • Skape et nettverk og en attraktiv møteplass, samt bidra til kompetansebygging for medlemmene innenfor det respektive feltet.
  • Gi styret og administrasjonen i NiKR generelle råd i forbindelse med næringsutvikling i regionen, samt spesielle råd i forbindelse med spesifikke saker relatert til fagfeltet. Spesielt neste år gjelder dette også for utviklingen innenfor ny kommunestruktur.
  • Sette dagsorden for NiKR sitt arbeid innenfor fagfeltet infrastruktur og byutvikling.