Send inn medlemsnyhet

Send inn nyheter og informasjon fra din bedrift!
Som medlem kan du gratis sende inn informasjon om din bedrift. Dette blir publisert på Næringsforeningens hjemmeside, og i tillegg vil et utvalg av nyhetene bli sendt ut i et nyhetsbrev som går ut til over 8000 mottakere hver fredag. Vi forbeholder oss retten til å redigere den innsendte teksten. For at teksten skal godkjennes må det tydelig fremgå hvem som siteres/uttaler seg i saken.