last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '810'

ON & OFFSHORE SERVICES AS

On & Offshore Services AS gjennomfører prosjekter innen mekaniske fag og elektro, samt utleie av kvalifisert personell (bemanningsstøtte). Det tilbys også utleie av verktøy og utstyr, gjerne i sertifiserte containere tilpasset kundens behov.

Leveransene omfatter demontering, installasjon, vedlikehold og modifikasjon, oppgradering og nybygg av innretninger og utstyr for offshoreindustrien og landbasert industri. Vi utfører prefabrikasjon og sammenstilling av utstyr ved eget verksted. Fremover har vi spesielt søkelys på fornybar energi og energibærere som hydrogen og amoniakk.

Ledelse av sveiseprosesser samt leveranse av sveiste komponenter og konstruksjoner er en sentral del av våre leveranser. Selskapet oppfyller kravene i ISO 9001:2015 / 3834-2:2021.

Kontaktpersoner

Kim Baagøe Lindseth
CEO