last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '5093'

PÅGANG NÆRINGSHAGE AS

Pågang næringshage tilbyr bedrifter individuell oppfølging, samt nettverk og kompetanse. Som en del av det nasjonale innovasjonsnettverket til Siva, skal vi bidra til gode og vekstkraftige bedrifter i Agder. Vi hjelper bedrifter med alt fra forretningskonsept, kunder og marked, hvordan bygge organisasjonen internt og hvordan drive på best mulig måte. Vi bistår med søknader til tilskuddsordninger, SkatteFUNN og bærekraftsanalyser.

Pågang er også en del av Næringsalliansen.

Kontaktpersoner

Inge Kvivik
Prosjektrådgiver strategisk kommunikasjon
Kristoffer Lyngvi
Forretningsutvikler
Iselinn Kongsten
Daglig leder