last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '2888'

Nordic Crane Sør AS

Kontaktpersoner

Håvard Jahren
Daglig leder