last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '2326'

AGDER BEDRIFTSHELSETJENESTE SA

Kontaktpersoner