MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

Våre ressursgrupper

Næringsforeningen har åtte ressursgrupper, som skal øke foreningens kunnskap innenfor ulike næringer og bransjer. Ressursgruppene fungerer som en støtte for administrasjonen og styret i foreningen.

Ressursgruppene er en viktig del av foreningens daglige arbeid. Her sitter bedrifter med kompetanse innenfor sine respektive fagfelt og bidrar med fakta og innsikt til Næringsforeningens ansatte.

Gruppenes innspill er også sentrale når foreningen skal ta stilling til saker, enten i form av høringsuttalelser, saker på egne medier eller rene medieutspill. Utover oppmerksomhet mot ulike fag, har vi også grupper som U40, Women in Business og to geografiske grupper (Kristiansand vest og Lillesand).  

Ansvarlig for Næringsforeningens ressursgrupper er næringspolitisk leder Roar Vigeland Osmundsen. Det er Næringsforeningens direktør som avgjør om grupper skal opprettes eller legges ned. For mer info om gruppene, kontakt Osmundsen på roar@nikr.no

 

WiB

Flere i arbeid

Infrastruktur og byutvikling

Region Øst

Region Vest

Fagråd for vareeiere

Grønn omstilling

U40