SPENN

USYNLIGE SUPERKREFTER

16.02.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
De er de «usynlige» kreftene i Næringsforeningen; representantene som jobber i de tre ressursgruppene.
– Noe av det som imponerte meg mest da jeg begynte i Næringsforeningen, var alt dugnadsarbeidet som gjøres. Fagfolk innen infrastruktur- og byutvikling, internasjonal handel og Søgne og Songdalen er viktige ressurser når administrasjon og styret skal arbeide med strategisk viktige saker, sier adm. dir. Anita S. Dietrichson.

Ressursgruppene arbeider dugnad for at høringsuttalelser og prosjekt skal stemme overens med grasrota » i Næringsforeningen. De fungerer som nettverk, rådgivere og initiativtakere innen sine bransjer og/eller geografiske områder, og tar utgangspunkt i Næringsforeningens strategier og mål og operasjonaliserer disse.

Ressursgruppen for Søgne og Songdalen, for eksempel, arbeider med utfordringer og muligheter for å styrke næringslivet i de to kommunene. Stikkord her er blant nnet areal, veiutbygging og møteplass for det lokale næringslivet.

– Vi har en ambisjon om å starte opp to nye ressursgrupper. Det vil gjøre oss i stand til å høyne aktivitetsnivået og gjennomføre viktige grep for å styrke oss som næringsregion, avslutter Dietrichson
facebook

Relaterte saker