Medlemsnytt
Regionbanksjef Helge Hammersbøen i DNB.

Slik blir kontantstøtten til bedriftene

08.04.2020 | Margrethe Saga
Regjeringen gir penger rett på konto for å hindre bedriftene i å kjøre utfor stupet. Bedrifter med omsetningstap på minst 30 prosent kvalifiserer til støtte.
artikkelen fortsetter under annonsen
Skal vi ta en kaffe?
Regjeringen innfører drastiske tiltak for å hjelpe bedriftene som opplever at inntektene forsvinner som følge av tiltakene mot koronapandemien.

Den nye kompensasjonsordningen på inntil 20 milliarder norske kroner pr måned går ut på å gi en "kontantstøtte for bedriftene", og skiller seg derved fra de tidligere tiltakspakkene ved at bedriftene ikke bygger opp gjeld de vil kunne få problemer med å betjenes senere.

- Mange har gått fra full drift, til null drift, nesten over natten. Men de har faste, uunngåelige kostnader. Ved å kompensere for en del av inntektsbortfallet, øker vi sannsynligheten for at de klarer å betale regningene. Slik unngår vi unødvendige konkurser og oppsigelser, sier regionbanksjef i DNB, Helge Hammersbøen.

Dekker faste kostnader

Hvor mye den enkelte bedrift kan motta, skal fastsettes ut fra størrelsen på bedriftens uunngåelige faste kostnader. Dette kan være faste utgifter til leie av lokale, utgifter til lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier.

- Taket for utbetaling settes til 30 millioner kroner per bedrift per måned, minus en egenandel på 10.000 kroner per måned. Bedrifter som er bestemt stengt av staten, får ingen egenandel, opplyser Hammersbøen.

Disse kan få støtte

Bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned i 2019, har krav på kompensasjon. Ordningen gjelder for mars, april og mai måned. For mars er kravet lavere, og satt til 20 prosent, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt halvveis ut i måneden.

Nyetablerte foretak kan benytte omsetningstall for januar og februar. Selskaper i en rekke sektorer er unntatt og kan ikke søke på ordningen, blant annet fordi de er dekket av sektorspesifikke tiltak. Dette gjelder finansnæringen, elkraft, olje- og gassutvinning, private barnehager, flyselskaper og foretak uten ansatte og uten aktivitet.

Deretter må den godkjennes av ESA, noe som forventes å være overstått raskt.

Selvbetjent digital portal

Bedrifter som ønsker å søke om støtte, gjør dette selv på en nettportal som vil være operativ fra fredag 17. april. Prosessen er enkel. Bedriftene søker om støtte, opplysningene sjekkes mot offentlige registre og penger utbetales til bedriftens alminnelige driftskonto.

- Avsender må oppgi en egenerklæring om at gitte opplysninger er korrekte, og det vil foregå en etterkontroll av alle mottakere av støtteordningen. Svindelforsøk vil kunne straffes med bøter, forklarer Hammersbøen.

Garanterte lån utelukker ikke kontantstøtte

Han fortsetter:

- DNB har fått mange spørsmål fra kunder som lurer på om det er slik at selskaper som mottar kontantstøtte også kan søke lån med statlig garanti. Svaret er ja.
facebook

Relaterte saker