- Imponert over næringslivets tilpasning til det grønne skiftet

10.09.2021 | Margrethe Saga
Ordfører Jan Oddvar Skisland og fylkesordfører Arne Thomassen fikk en statusrapport fra næringslivet da de møtte Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere i slutten av august.
Ordfører Skisland (Ap) trakk frem næringslivets evne til omstilling i møtet med partnerne.

- Jeg er imponert over hvor fort næringslivet tilpasser seg det grønne skiftet, og ser også at disse bedriftene får et konkurransefortrinn innenfor bransjen. Jeg er mer optimistisk enn noen gang når det gjelder næringslivets bidrag for å nå klimamålene.

Videre fortalte Skisland  blant annet om byvekstavtale, covid-19 og "Flere i arbeid".

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) vektla blant annet vindkraft og lærlingeplasser, i tillegg til bærekraft.

- Det offentlige stiller høye krav til byggebransjen for å nå 2030-målene, og har satt av mange midler til å nå målene, sa han.

Ti av Næringsforeningens elleve hovedsamarbeidspartnere var representert på møtet, og fortalte om status i bedriften. Flere snakket om omstilling knyttet til bærekraft og digitalisering, samt at covid-19 har endret måten å jobbe på for mange. I tillegg er tilgang på kompetent arbeidskraft fortsatt en utfordring for mange.

- Vi merket at korona ikke nødvendigvis påvirket antall oppdrag, men heller hva slags type oppdrag vi fikk. Det er viktig at regionen fremstår med et attraktivt arbeidsmarked, slik at studenter ønsker å vende hjem etter endt utdanning, sa Elisabeth Slettedal, daglig leder i Advokatfirma Tofte.

- Bedrifter kommuniserer på en annen måte etter covid-19, og vi har måtte endre måten vi jobber på. Det er gledelig at menneskemøter nå er på vei opp igjen, så vi ser lyst på fremtiden, sa Svein Hjorthaug, daglig leder i Storform.

Bedriftene som arbeider med digitalisering i det daglige fortalte om gode tider.

- Vi har opplevd vår største vekst under nedstengningen, da virtuelle møter ble den nye standarden. I fremtiden tror vi på en blanding av fysiske og virtuelle møter. Vi gleder oss også over at utbyggingen av 5G i regionen byr på spennende muligheter, sa Anders Hærnes i Phonero.

- IT-løsninger har blitt mer og mer relevant under koronaperioden, og vi ser for oss at veksten fortsetter også etter pandemien. Vi merker en utfordring rundt å få tak i de kloke hodene, og det kan være utfordrende å fylle de ledige stillingene som følger med en bransje i vekst, fortalte Åse Størkson, Bouvet.

Merethe Svendsen i Qualified Professionals trakk også frem utfordringen med å få tak i kompetanse.

- Vi har særlig konkurranse med Oslo og Bergen/Stavanger-området, og ser viktigheten av et attraktivt, tilrettelagt og løsningsorientert Agder. Det er viktig å tilby "det lille ekstra", være fleksible og nytenkende for å tiltrekke seg kompetanse.

Bilbransjen er i endring, og ved Gumpen merker de seg lang leveringstid på særlig elbiler.

- Det er spennende med den grønne omstillingen i bransjen. Også vi merker en utfordring rundt kompetanse, og særlig tilskudd på mekanikere, sa Kristine Gumpen.

I starten av sommeren opplevde Returkraft en eksplosjon i fabrikken, noe som fortsatt preger dem.

- Vi har fortsatt noen problemer grunnet eksplosjonen. Men vi har ambisjoner om å nå målene for utslippskutt innen 2030, og jobber tett med fylkeskommunen for å komme i mål, fortalte Ketil Bergman.

For Entelios var det grønn energi, batterier og havvind som stod på agendaen.

- Vi ønsker å skape en fremtidig havvind-næring, der alt skjer lokalt og nasjonalt, sa Atle Knudsen.

Bærekraft gikk igjen hos flere.

- Vi er godt på vei til å nå våre klimamål, og kravene fra kommunen bidrar mye til den grønne omstillingen. Vi opplever at mange aktører, også innen det private, både er interessert i, og krever, grønne prosjekter, sa Frank Eikeland i Kruse Smith.

DNB kjente seg igjen i både fordelene og ulempene bedriftene har hatt som følge av covid-19.

- Vi ser en økning i bedrifter som ønsker omstilling til grønnere næringsbygg og en grønnere bransje, og har satt i gang «grønne lån» for disse bedriftene, fortalte Helge Hammersbøen.
facebook

Relaterte saker