Professor på UiA, og arrangementsansvarlig, Oddgeir Tveiten, var svært fornøyd med arrangementet.

Over 300 deltagere på World Learning Summit

17.06.2016 | Ingrid Michalsen
Arrangementsansvarlig Oddgeir Tveiten lover nytt World Learning Summit neste år.
- Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på arrangementet. Alt gikk stort sett på skinner, og flere, deriblant oss på UiA, har fått nye, verdifulle kontakter, sier Oddgeir Tveiten, professor på UiA og arrangementsansvarlig for World Learning Summit.

Arrangementet gikk av stabelen tirsdag-torsdag 14-16 juni på UiA, og hadde foredragsholdere som Peter Norvig, forskningssjef i Google og Keith Devlin og Michael Shanks fra Stanford University på talerlisten.

[caption id="attachment_6549" align="alignleft" width="525"]peternorvig Peter Norvig, forskningssjef i Google snakket på årets konferanse på UiA om hvordan man underviser 165.000 studenter på en gang. [/caption]

- Målet er at dette skal bli en årlig happening, og neste års konferanse er det allerede mulig å krysse av i kalenderen. Den blir 7-9. juni, og vi har allerede fått bekreftet at den forrige direktøren i Creative Commons kommer som hovedtaler, en særdeles viktig person internasjonalt, påpeker Tveiten.

På årets konferanse deltok over 300 personer fra 10 land, deriblant alle de nordiske landene, baltiske landene, Tsjekkia, Canada, England og Nederland. Selv har Tveiten lagt ned utallige arbeidstimer for å få konferansen på plass.

- Jeg har fått ti prosent av min arbeidstid, resten har gått på dugnad. Men hvor mye vi har brukt i timer totalt sett, det er vanskelig å si. Legger du sammen alt arbeid som alle alle som har vært involvert har lagt ned, så blir det nok et årsverk til sammen, sier han.

- Har det vært verdt det?

- Det kommer litt an på målestokken, vi som jobber på UiA har stort press på oss å skrive forskningsartikler i tidsskrift, men det er for få incentiver for å bygge nettverk og skape gode opplevelser og arrangementer . Jeg mener UiA legger altfor liten vekt på formidling, påpeker Tveiten.

Han mener UiA bør ha enda større ambisjoner.

-  Jeg mener UiA skal prøve å bygge en verdensledende konferanse, som er kjent internasjonalt, som noe av det beste man har.  Dette kan fort flyttes til Oslo, hvis ikke man passer på å satse skikkelig på det her, sier Tveiten, og legger til:

- Det skader ikke å ha høye ambisjoner, og der mener jeg UiA kan strekke seg enda lenger.  Vi er regionalt universitet, men i en global verden.
facebook

Relaterte saker