last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '5813'

KREDITORFORENINGEN SA

Kontaktpersoner

Atle Frivold
Direktør Innfordring