last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '3826'

Norconsult AS

Kontaktpersoner

Øystein Gakkestad
Gruppeleder Vei og Samferdsel
Elin Dale
Gruppeleder VA, miljø og plan
Camilla Espedalen
Leder Norconsult Sørlandet
Sindre Arnfeldt Solheim
Gruppeleder Byggeteknikk og Tekniske fag