Mandal Kjøleservice AS

Kontaktpersoner

Frank Ådne Pedersen
Adm. direktør / CEO
Jan Kåre Skeie
Direktør Marked & Forretningsutvikling / CMO
Even Røsstad
Direktør Operasjonell Drift / COO