Regiondirektør Siri Mathiesen, Morten Haakstad (Arendal Næringsforening), fungerende rådmann Ragnar Evensen, Reidar Retterholt (NLF Agder og Rogaland), ordfører Harald Furre, Oskar Åsen (MEF), Petter Blomkvist (EBA), Anita Dietrichson (Næringsforeningen i Kristiansand-regionen), Jan Omli Larsen (KNAS), Roar Osmundsen (Næringsforeningen i Kristiansand-regionen) og Tom Bredesen (Skeie Eiendom).

Må holde vei-tempo oppe

10.04.2018 | Tekst og foto: Trond Madsen, NHO Agder
- Vi trenger drahjelp fra næringslivet for å lykkes med viktige samferdselsprosjekter i regionen. Det var hovedbudskapet fra ordfører Harald Furre da han møtte SSLs styringsgruppe tirsdag.
artikkelen fortsetter under annonsen
Brokke
Ordfører Harald Furre og fungerende rådmann i Kristiansand, Ragnar Evensen, deltok tirsdag på dialogmøte med Sørlandets Samferdselsløft. Dette er en paraplyorganisasjon som samler et bredt utvalg næringslivsrepresentanter og organisasjoner på Sørlandet.

Ingen konkurranse


Bakgrunnen for møtet var den siste tidens diskusjon omkring veiutbyggingen rundt Gartnerløkka og hvilken betydning den planlagte ringveien rundt Kristiansand vil ha for regionen. Flere har uttrykt ønske om at ringveien blir forskjøvet frem i tid, slik at gjennomgangstrafikken ikke blir hindret av anleggsarbeidene som vil pågå over lengre tid rundt Gartnerløkka midt i Kristiansand sentrum.

Ordfører Harald Furre var imidlertid krystallklar da han fastslo at disse prosjektene ikke konkurrerer med hverandre, og at det eneste rasjonelle er å se på dem som to viktige, selvstendige prosjekter som begge to vil ha stor betyding for landsdelen.

- Gartnerløkka omtales som Sørlandets "gordiske knute", samtidig som vi også trenger ringveien rundt Kristiansand for å løse behovene for bedre sammenbinding av landsdelene, samtidig som vi både avlaster Kristiansand sentrum for gjennomgangstrafikk og sørger for en bedre infrastruktur også når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap, sa ordføreren.

Næringslivet viktig


Han etterlyste samtidig et sterkere engasjement fra næringslivet når det gjelder å få fortgang i planene for en byvekst-avtale for Kristiansand-regionen.

- Det siste året har det i realiteten ikke skjedd noe som helst fra statens side. Vi mener vi har lagt et godt grunnlag for en slik avtale lokalt, men staten vil først ha på plass avtalene med de fire største byområdene. Sett fra mitt ståsted er det imidlertid svært viktig at Kristiansand får avklart disse spørsmålene i løpet av 2018. Den nåværende bompengeordningen løper snart ut, og vi må ha en ny ordning på plass med virkning fra 1. januar 2020, sa ordføreren.

Han utelukker ikke at bompengeproposisjonen vil være behandlet i Stortinget før en endelig byvekstavtale er på plass.

- Det er to etapper i denne forbindelsen. Det ene handler om å få på plass bompengeordningen, og det neste handler om belønningsmidlene som forhåpentlig kan bidra til at vi lykkes med å få flere til å velge gang, sykkel og kollektivtrafikk, sa Harald Furre.

Bred enighet


Det er bred enighet mellom næringslivsrepresentantene og den politiske ledelsen i Kristiansand kommune om at man også fremover må ha en felles regional strategi for å nå målene om en fremtidsrettet infrastruktursatsing i regionen. Dette handler om E18 og E39 slik disse prosjektene er definert i Nye Veiers portefølje, men det handler også om å sikre en robust byvekstavtale for Kristiansand, en vellykket modernisering av Kristiansand havn og ny vei til Kjevik som kan skape grunnlag for vekst i tilknytning til lufthavnen.

- I alle disse sakene trenger vi også en tydelig stemme fra næringslivet, fastslo ordfører Harald Furre.
facebook

Relaterte saker