MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

K14

Vi i i Næringsforeningen flytter inn i  K14 i Kristiansand i Q3 2025, i samme kontorarealer som Trainee Sør og Digin. NiKR har tidligere jobbet med et prosjekt rundt K14, i samarbeid med Moment Holding. Prosjektet ble finansiert av Sørlandets kompetansefond, og ble avsluttet i 2022.

Næringsforeningen og Moment Holding mottok 1 million kroner i støtte fra Sørlandets kompetansefond i 2020 til prosjektet «K14- Kraftsenter for vekst og innovasjon».

Målet med prosjektet var å gjøre K14 til Kristiansands nye urbane storstue for innvoasjon og vekst, med 13000 kvadratmeter kontor – og møteareal for små og store virksomheter. 

Prosjektet hadde mål om å samle de ulike aktørene fra det entreprenørielle økosystemet: virkemiddelapparatet, etablerte klynger, akademia/forskning, gründere, investor/kapital og aktører fra det offentlige. Prosjektet etablerte en arbeidsgruppe og en ressursgruppe, sistnevnte bestod av rundt 13-14 ledere fra bedrifter som representerer hele økosystemet.

Målet med prosjektet var:

  • Å skape den mest spennende møteplassen for næringslivet i Kristiansandsregionen
  • Samle økosystemet på Sørlandet
  • Skape innhold, aktivitet og identitet!
  • Fremtidens arbeidsplass: Selskapet kommer til den ansatte
  • Tiltrekke solide og relevante leietakere
  • Synergieffekter og nye forretningsmuligheter i å være samlokalisert
Les mer om K14 her