MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

Fair Play Agder

Fair Play Agder (FPA) ble stiftet 17. juni 2020. Foreningen er et topartsamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Formålet til foreningen er å bekjempe arbeidslivskriminalitet på Agder.

Næringsforeningen har sammen med EBA Agder, Fellesforbundet, LO Agder, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Næringsforeningen i Arendal, Kristiansand Håndverkerforening samt NELFO Sørlandet vært initiativtagere til denne foreningen.

Hilde Waage i EBA er styreleder. 

Leif Vagle, kjent fra flere lederstillinger i Agder-politiet, er prosjektleder for FPA. Han sitter samlokalisert med Fellesforbundet i nye lokaler i Festningsgata.

Fair Play Agder har over 120 medlemsbedrifter, både private aktører og en rekke kommuner. Vagle mottar tips og varslinger, som han igjen formidler videre til politi, arbeidstilsynet og fagforeninger. Byer som Oslo, Trondheim og Stavanger har lignende initiativ, flere byer har det under oppseiling.


Fair Play Agder skal samarbeide med A-krimsenteret i Agder, politiets A-krimgruppe og øvrige kontrolletater.
Les mer om Fair Play Agder