SPENN
Tegning av den planlagte Mechatronic Innovation Lab.

Landsdelens viktigste laboratorium

15.05.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Olje - og gassindustrien har lenge etterspurt et sted å teste nytt utstyr. Nå ligger alt til rette for at et slikt laboratorium kommer i Grimstad. Her ser du illustrasjon av planene.
Mechatronic Innovation Lab (MIL) blir et nasjonalt laboratorium for pilottesting, eiet av UiA, men drevet i tett samspill med industrien, spesielt på Sørlandet.

MIL sin primære hensikt er å få mer forskning ut i markedet. Nytt utstyr og nye løsninger må testes og dokumenteres før markedet vil ta det i bruk. Testing, som tidligere måtte gjøres utenlands, kan snart finne sted på hjemmebane.

– Pilotering er kritisk for å sikre at mer forskning omsettes til økt verdiskaping og konkurransekraft, og til flere nye bedrifter og økt sysselsetning, sier administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE.

En pilottestlab er NODE-klyngens topp-prioritet, og var også Sørlandsutvalgets (2013) topprioritet. Laben er ventet å sikre verdiskaping og vekst på Sørlandet, men også i andre kommuner og fylker der sørlandsbedriftene har filialer. NODEselskapene har allerede forpliktet seg til å bruke 50 millioner kroner i laben de første årene.

Den nye laben vil være sentral for å videreutvikle den sterke kompetansen som er bygget opp ved UiA og i bedriftene i landsdelen. UiA er i dag det ledende miljøet på mekatronikk i Norge, og laben vil bidra til å styrke denne posisjonen også nasjonalt.
facebook

Relaterte saker