Forskningsrådet deler ut 900 mill til innovasjon i næringslivet

29.06.2016 | May Baagøe Broughton
Har din bedrift en innovativ og nyskapende ide? 900 millioner kroner skal tildeles bedrifter og søknadsfristen er 12. oktober.
- "Norge er i omstilling. Heldigvis er bedriftene flinke til å tenke nytt. Nå lyser Forskningsrådet ut penger til innovasjonsprosjekter. Jeg vil oppfordre alle bedrifter med gode ideer til å søke", sier næringsminister Monica Mæland til Forskningsrådet.

- Fristen for å søke om penger er 12. oktober, men en skisse må sendes inn allerede 31 august, sier Runar Brøvig i Næringsforeningen. Det er også viktig å huske på fristen for å sende inn søknad om SkatteFunn innen 1 september. Selv bedrifter som ikke er i skatteposisjon kan benytte seg av denne skatteinsentivordningen , avslutter Brøvig.

- Forskning og utvikling kan være en nøkkel til å skape ny vekst. Disse midlene er ment for bedrifter innen alle sektorer og bransjer, og vi håper å få inn mange gode søknader, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd, på forskningsrådets nettsider.
facebook

Relaterte saker