Administrerende direktør Anita S. Dietrichson og styreleder Jan Willy Føreland.

Forlenger åremålsstillingen til ut 2018

08.07.2016 | Ingrid Michalsen
Styret i Næringsforeningen forlenger kontrakten med administrerende direktør Anita S. Dietrichson, som blir leder for foreningen ut 2018.
- Vi hadde en evaluering i styret, og det var en entydig tilbakemelding om å forlenge åremålet. Vi er selvsagt veldig vi fornøyd med at Anita har takket ja, sier styreleder Jan Willy Føreland i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Stillingen som administrerende direktør i Næringsforeningen er en åremålsstilling på fire år, og neste vår har Anita S. Dietrichson sittet i stillingen i fire år. Nå har hun takket ja til å fortsette til ut 2018.

- Det er veldig hyggelig å bli spurt om å fortsette, og jeg blir motivert av at det er oppgaver som næringsforeningen står overfor som jeg vil bidra til å løse. Det ene handler om en ny strategi, der skal vi i gang med et stort og viktig arbeide nå. Her har jeg ambisjoner på foreningens vegne, som jeg gjerne vil være med å påvirke i noen år til. Da tenker jeg spesielt på samarbeidet vi har fått med kommunene, og i sær Kristiansand kommune, som går i front. Målet er å utvikle et enda tettere samarbeid med Kristiansand, og kommunene rundt, i årene som kommer, forklarer Dietrichson.

- Den tredje viktige oppgaven , er at vi holder på å ta tak i dette med kvinnelig lederskap og mangfoldsledelse. Både gjennom prosjektet Likestilt Arbeidsliv, som vi har sammen med fylkeskommunene, samt et forretningsnettverk for kvinner, som et overveldende stor antall av våre kvinnelige medlemmer sier det er et behov for. Jeg har lyst til å være med på å få dette skikkelig på plass, og da trenger vi et par år på oss, legger hun til.

- Men fire nye år i stillingen, til 2021, det var ikke aktuelt?

- Jeg er ydmyk for det faktum at man ikke skal sitte for lenge i en slik stilling, og når man har lagt et grunnlag så er jeg opptatt av at nye krefter skal slippe til. Får vi til disse prosjektene jeg nevnte, og de mål vi setter oss, så er det helt greit at en ny overtar. Da har foreningen godt av et skifte, mener Dietrichson.

- Hva overrasker deg mest positivt ved jobben?

- Mottakelsen på de oppgavene vi går i gang å jobbe med, og det engasjementet vi opplever. At medlemmene heier slik på oss som de gjør, og at det er så enkle å samarbeide med. Jeg tenkte før jeg startet at det kunne bli svært utfordrende med 750 sjefer som alle hadde en mening om den minste ting, men der har jeg blitt positivt overrasket. Jeg opplever medlemmene våre som meget samarbeidsvillige, sier Dietrichson.

- I tillegg er det en utrolig allsidig jobb, og det trigger meg. Etter et langt karriereliv, er det allsidigheten jeg virkelig får brukt her.

Ifølge styreleder Jan Willy Føreland har Dietrichson gjort flere viktige grep med foreningen.

- Hun har løftet foreningen, og klart å utvikle og ta den videre i et imponerende tempo. I tillegg lytter hun til medlemmene og kommuniserer godt med dem, og hun er god til å vise resultatene av det arbeidet foreningen gjør. Næringsforeningen er langt mer synlig nå enn den var for noen år siden, understreker Føreland.

- Tydelighet er veldig viktig for meg. Er det utydelighet i mandatet, så er det vanskelig å levere gode resultater. Derfor er jeg veldig opptatt av å utarbeide en god og tydelig strategiplan fra perioden gjeldende fra 2018, sier Dietrichson.
facebook

Relaterte saker