Medlemsnytt
Fv. Tina Abrahamsen og Anita Dietrichson.

Koronamidler til grønn satsing

20.11.2020 | Lotte Blom van der Male
Med støtte fra Business region Kristiansand (Biz/Krs) satser Anita Dietrichson på egen nettbutikk og Såkalender i notisbokformat gjennom firmaet, Drivhuset mitt.
- Jeg har jo aldri gründet noe, så da måtte jeg prøve det også. Koronaen satte fart på drømmen slik at jeg fikk realisert ideene mine, sier Anita S. Dietrichson i Drivhuset mitt.

- Såkalenderen i notisbok-format var et produkt jeg savnet selv etter å ha hatt drivhus og kjøkkenhage i 16 år, forteller hun videre.

Anita S. Dietrichson sluttet i Næringsforeningen i 2018, og har de siste to år jobbet som forretningsutvikler parallelt med at hun har utviklet selskapet, Drivhuset mitt. Fram til mars i år har  hovedproduktet vært ulike typer kurs. Dette stoppet naturligvis opp da koronaen stengte Norge i mars 2020.

- «Nøden lærer nøgen kvinne å spinne», er et ordtak som heter, sier Dietrichson.

- Da ble det å sette seg ned for å gjøre en ordentlig strategi-jobb med mitt lille selskap, og det var gjennom det arbeidet at jeg så at jeg måtte utvikle en fase to. Heldigvis for meg, da sommeren kom, hadde Biz/Krs annonsert noen tilskuddsordninger som jeg fikk mulighet til å søke på. Det tvang fram en ytterligere spissing av målene for selskapet mitt, og jeg fikk derfor tildelt noen midler som gjorde det mulig med produktutvikling og etablering av nettbutikk, forteller Dietrichson.

Biz/Krs likte ideen til Dietrichson.

[caption id="attachment_19875" align="alignleft" width="278"] Slik ser Såkalenderen ut[/caption]

- Det er et spennende og litt annerledes prosjekt, sier Tina Abrahamsen, rådgiver næring i Business Region Kristiansand. I  søknaden fant vi en kombinasjon av en oppstartsbedrift som satser og har vekstambisjoner, og som i tillegg bidrar til å sette fokus på kortreist, egendyrket mat. Dette underbygger og støtter opp om flere tiltak i Kristiansand kommunes miljø- og klimasatsing. Vi håper dette kan bli en levedyktig bedrift som kan bidra til at flere får øynene opp for både egendyrket, men også lokal mat, sier Abrahamsen.

- Nå er lanseringen av produktet, Såkalender, godt i gang, salget har svart på alle forventninger, og jeg ser allerede for meg en videreutvikling. Takket være god støtte fra næringsavdelingen til Kristiansand kommune på Torvet, avslutter Dietrichson.
facebook

Relaterte saker