Øyvind Berntsen og Anita S. Dietrichson har med ti ledere i årets utgave av "Bedre bunnlinje".

Næringsforeningen med nytt nettverk for 12 bedrifter

17.11.2016 | Ingrid Michalsen
Næringsforeningen oppretter et nytt nettverk for 12 bedrifter som får faglig veiledning gjennom seks samlinger og by på "beste-praksis-deling". Arbeidet ledes av Øyvind Berntsen.
- Vi har den siste tiden hatt mye fokus på entreprenører og gründere, nå vil vi også fokusere på eksisterende bedrifter. Små og mellomstore bedrifter, som allerede går relativt bra, vil – etter vår mening – med noen grep, kunne øke sin omsetning, bedre sin bunnlinje og dermed også få en større verdiskapingen.  Dette igjen vil bidra til nye arbeidsplasser og styrke oss som bo- og arbeidsregion, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Det som nå lanseres i Næringsforeningen er et nytt nettverk med tittelen «bedre bunnlinje». Flere bedrifter vil få invitasjon om å delta, men det er bare plass til 12 i gruppen. Skulle interessen vise seg å bli stor, vil vi vurdere muligheten for å starte to grupper. Gjennom seks samlinger i 2017 skal bedrifter sette seg rundt bordet og utveksle erfaringer. De skal  i en fortrolig tone legge fram gode og mindre gode tall, diskutere organisasjonskart og evaluere hverandre, med andre ord: Gjennomføre erfaringsutveksling og sammen spille hverandre gode.

 - Vi er i ferd med å utarbeide ny strategi for næringsforeningen, og gjennom denne prosessen har vi fått klare og tydelig signal om at medlemmene ønsker at våre nettverk, møteplasser  og samarbeid skal styrkes.  I tillegg ble vi også inspirert av noe Jonas Gahr Støre sa i et møte vi nylig deltok i, nemlig at næringslivet må bli flinkere til å bygge videre business på skuldrene av det vi allerede har. Med andre ord: Vi har stor tro på at bedrifter som allerede er etablert, har store muligheter for å få enda sunnere drift, og dermed også vokse, skape nye verdier og arbeidsplasser. Det er dette vi nå tar tak i, poengterer Dietrichson, som har hyret inn Øyvind Berntsen til å lede arbeidet.

- Han er hentet inn for å være den faglige veilederen og har lagt opp til et spennende program, understreker Dietrichson.

Hver av de 6 samlingene skal ha sitt spesielle fokus: Alt fra regnskap til salg, innovasjon, innkjøp og bedriftskultur.

- Næringsforeningen er svært aktive i næringslivet og er en positiv organisasjon å samarbeide med, og med Anita i spissen; mye energi og stor gjennomføringevne. Dette er et spennende og interessant konsept der jeg håper og tror jeg har noe å bidra med. Det er motiverende hvis jeg kan være med å bidra til bedre bunnlinje og flere arbeidsplasser hos flest mulig av deltakerne, sier Øyvind Berntsen.

Berntsen har mye lederfaring, gjennom en lang yrkeskarrière, og sitter i dag som styreleder i NorSap AS, Sør-Stål AS og Scan Trade holding. I tillegg er han styremedlem i Spareskillingsbanken, Gustav Pedersen AS, Igland Industrier AS og Kristiansand skruefabrikk og Mekaniske Verksted As. Han har tidligere vært administrerende direktør i Mandals AS, NorSap As og Scan Lamp AS, i tillegg til tidligere salgsdirektør/visedirektør i Hennig-Olsen Is.

Er du interessert i mer informasjon, ta kontakt med anita@kristiansand-chamber.no

Prisen for å delta vil være kr 12.900,- per person for medlemmer og kr 15.900,- for ikke-medlemmer.

Det blir førstemann til mølla prinsippet, som gjelder her.

Påmelding til nettverket, oppstart medio mars.
facebook

Relaterte saker