Disse stolene i Veksthuset på Lumber skal etterhvert fylles med gründere som går svanger med gode ideer.

Endelig er Veksthuset åpnet!

08.12.2015 | Runar Brøvig
I Veksthuset på Lumber i Kristiansand skal gode ideer klekkes, deles og settes ut i livet. Det er allerede 12 prosjekter som banker på døren for å komme inn på Veksthuset på Lumber.
- Vi sitter her hver dag, fra kl 08-12, for å ta imot dem som har en idé de ønsker å presentere, sier Fabian Andersen i Innoventus Sør. Han presiserer videre at absolutt alle som har en idê er velkommen for en prat, uavhengig av sektor.

De ulike ideene som meldes inn vurderes forløpende av forretningutviklerne i Innoventus Sør. I samarbeid på tvers av innovasjonssystemet på Agder og i tett dialog med bl.a. Innovasjon Norge, NAV, E.V.A senteret og Etablerersenteret, skal Innoventus Sør hjelpe gründere med å avklare markedspotensialet for sin idé.

De som får tilbud om preinkubasjon på Veksthuset vil få tilgang på gratis kontorplass i gründermiljøet, samt et antall gratis rådgivningstimer fra kvalifiserte forretningsutviklere. Dersom resultatet av vurderingen i preinkubasjonen er positiv, overtar Innoventus Sør den videre oppfølgingen i inkubatoren.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ønsker også å spille på lag her, og vil bidra med blant annet kontakt inn mot sitt nettverk av etablerte bedrifter i regionen, sier Runar Brøvig, seniorrådgiver i Næringsforeningen.

I følge Innoventus Sør kom initiativet til Veksthuset fra oljegründer Bjarne Skeie og teknologiklynga GCE NODE. Prosjektet er støttet av de største industribedriftene og bankene på Sørlandet, i tillegg til Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

– Et skikkelig spleiselag for å hjelpe fram ideer som kan skape nye arbeidsplasser i vår landsdel, sier Bjarne Skeie, seriegründeren som har vært sentral i flere av de store, sørlandske leverandørbedriftene i olje- og gassindustrien.

GCE Node har også laget en sak om dette spennende prosjektet. Den kan du lese her.

 
facebook

Relaterte saker