Dette skal Næringsalliansen jobbe med

30.10.2020 | Roar Osmundsen
Agder må få ut det fulle potensial av at regionen knyttes sammen i et felles bo- og arbeidsmarked. Regionen må også bli langt mer synlig nasjonalt som et attraktivt sted å investere og jobbe.
Det er noen av konklusjonene fra da Næringsalliansen i Agder møttes i et konstituerende møte på Hotel Utsikten tirsdag til onsdag denne uka.

- Det var gode diskusjoner og samtaler om hva vi kan enes om og hva vi ikke skal samarbeide om. Hensikten er å skape mer kraft og kunne tale med en felles stemme i de store sakene som angår hele Agder, sier Trond M. Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Sammen med Morten Haakstad i Arendal Næringsforening tok han initiativ til å invitere næringsforeninger i Agder med i denne alliansen. Fra Agder har man også valgt å invitere med noen næringshager, men disse avstår fra å mene noe om politiske forhold, siden de mottar driftsstøtte fra det offentlige.

Saker


Under samlingen i Kvinesdal var et sentralt tema hva alliansen skal jobbe med. Etter en god runde landet deltagerne på følgende:

  • Etablere en ny avtale med UiA (Felles løft) som styrker samhandlingen mellom universitetet og næringslivet

  • Arbeide for nasjonal oppmerksomhet om Agder, både om utfordringer og muligheter/styrker som regionen har, herunder felles innsats under Arendalsuka og å være tydelig inn mot nasjonale medier.

  • Felles arrangementer og webinarer som gir innsikt i næringslivet i Agder.

  • Styrke potensialet i nye veier og et større bo- og arbeidsmarked. Fordelene skal legges merke til nasjonalt.

  • Stå samlet når avgjørelsen om batterifabrikken kommer, på grunn av ringvirkningene dette gir.


Rent praktisk organiseres arbeidet ved at Næringsforeningen i Kristiansandsregionen tar det administrative ansvaret. Til å holde aktiviteten i gang er det satt ned et eget arbeidsutvalg. Alle deltagende organisasjoner møtes til lunsj-møter to ganger hvert år.

Noen saker skal også medlemmene av alliansen jobbe for selv.

- En del saker er jo lokale og hører hjemme i den enkelte forening. En sak som batterifabrikken er viktig for både Agder og det stedet som får den. Hver organisasjon jobber for sitt område, men de som ikke får fabrikken til sitt område, har lovet en ting: Bevilge seg 15 minutter til å irritere seg, for deretter å glede seg over at regionen får har fått en slik investering, sier Backer.

Ønsker flere


Disse deltar hittil i alliansen:

Vennesla Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforeningen, NIKR, Sørlandsparken Næringsforening, Pågang Næringshage, Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping, Setesdal regionråd. I tillegg arbeides det med å etablere en næringsforening for kommunene helt vest i fylket som skal slutte seg til samarbeidet.

Døren er ikke lukket for flere, sier Backer:

- Vi ønsker å representere Agder så godt som mulig, så dette er en start og vi håper å få flere med.

For ordens skyld kan vi også informere at Agder fylkeskommune støtter prosjektet økonomisk, med en drahjelp på 300.000 kroner fordelt på to år.
facebook

Relaterte saker