Næringsalliansen i Agder

- Det er fint å komme sammen på tvers av kommunegrenser

29.10.2021 | Margrethe Saga og Amalie Josefine Kronlund
Et år etter oppstarten var Næringsalliansen i Agder denne uka samlet på Eikerapen.
- På Eikerapen var det nøyaktig ett år siden første samling i Næringsalliansen. Denne gangen fulgte vi særlig opp temaet energi, herunder tilgang på strøm og om regionen er rustet for å ha et kraftoverskudd i årene som kommer og hvordan vi kan få et tettere samarbeid med næringsseksjonen i fylkeskommunen, sier Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Næringsalliansen består av næringsforeninger og -klynger/hager i regionen, og er opprettet for et tettere samarbeid mellom aktørene. På ukas samling hadde Næringsalliansen et møte med Agderbenken, der tema var ønsket samarbeid med Næringsalliansen og store saker som kommer.

- Vi så nærmere på hvilke saker vi skal arbeide med neste år, noe arbeidsutvalget skal gjøre ferdig før nyttår, sier Backer.

Morten Haakstad, daglig leder i Arendal Næringsforening, er godt fornøyd med samlingen.

- Det er nyttig og stimulerende å diskutere næringsutvikling med kollegaer fra andre steder i regionen. Vi har mange felles problemstillinger, og kan lære hverandre forskjellige løsninger.

Han får støtte av Hanne Gulbrandsen, daglig leder i Grimstad Næringsforening.

- Det er utrolig fint at vi kan komme sammen på tvers av kommunegrenser og se at vi har mye å hente ved å snakke med hverandre. Vi får anledning til å komme tettere på Agderbenken og fylkeskommunen, og å drodle samme. Allerede nå opplever vi positive synergier ved at vi spiller hverandre og Sørlandet gode. Vi blir sterkere sammen, og har godt av å sparre med noen utenfor våre daglige kretser.

Haakstad avslutter:

- Med Næringsalliansen knytter vi kontakter, og bygger et viktig nettverk i regionen. Det er ikke bare Arendal og Kristiansand som er med på dette, hele regionen er med og det er svært nyttig.
facebook

Relaterte saker