Medlemsnytt
Fotograf: Jon Petter Thorsen

Avigo AS og BIVA AS fusjonerer fra 1. januar 2016.

08.01.2016 | Avigo AS
Attføringsbedriften Avigo i Lillesand fusjonerer med vekstbedriften BIVA, som har virksomheter i Grimstad og på Birkeland med virkning fra 1. januar 2016. Det fusjonerte selskapet vil få cirka 65 ansatte og en omsetning på omkring 65 millioner. Avigo AS er overtakende selskap, og det nye selskapet skal hete Avigo.
Avigo AS og BIVA har hatt de samme eierne, med Lillesand, Grimstad og Birkenes kommuner samt Aust-Agder Næringsselskap og Aust-Agder fylkeskommune som de største eierne. Det fusjonerte selskapet vil ha samme eiere med tilsvarende eierandeler som i de hadde i hhv Avigo AS og BIVA AS.

- Dette har vært en helt naturlig fusjon for våre attføringsselskaper, forteller styreleder i Avigo, Arne Thomassen. Vi bestilte en utredning for over ett år siden fra Agderforskning, som konkluderte med at en fusjon ville bidra til en styrking av den tjenesten som Avigo gjør på vegne av våre kommuner og fylket, fortsetter Thomassen.

– Og så må jeg si at det har vært artig å følge denne prosessen og se hvor naturlig dette har vært for både styrene og ledelsen i begge selskapene. Nå vil vi få et skikkelig slagkraftig attføringsselskap i våre kommuner, avslutter Thomassen.

Daglig leder i Avigo, Monica B. Grimstad, kan fortelle om en nærmest smertefri fusjonsprosess hvor både ledelse og de ansatte har vært veldig positive til å forene krefter.

– Dette har vært en utbytterik og positiv prosess fra start til mål, sier Grimstad. Vi startet for alvor fusjonsprosessen etter sommeren og etter det har det gått slag i slag, med alle de formelle og uformelle milepælene som en slik fusjon innebærer. Jeg må få lov til å berømme eierne og de ansatte for en veldig profesjonell og offensiv holdning til denne fusjonen. Det nye selskapet vil bli det største i Aust-Agder på flere av de tjenestene som NAV bestiller. Vi vil nå få en veldig slagkraftig organisasjon som primært skal hjelpe folk, som av en eller annen grunn har falt utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb. Dette skal vi klare gjennom den spisskompetansen vi har i attføringsfaget og om de virkemidlene som er til rådighet. Videre den kunnskapen vi har om det lokale og regionale arbeidslivet og ikke minst den muligheten vi har for å gi tilpasset kvalifisering og individuell oppfølging for alle de som kommer til Avigo, forteller Grimstad.

Det fusjonerte selskapet har, sammen med sine samarbeidspartnere, vunnet alle anbudene som NAV har utlyst i Aust-Agder. Dette har vært i sterk konkurranse med mange private aktører.

- Vi er veldig stolte av å vinne disse anbudene, sier Grimstad. Vi har etablert gode samarbeidsrelasjoner med andre attføringsbedrifter i fylket og med enkelte private aktører, for å vinne anbudene. Nå skal det nye selskapet jobbe knallhardt for å møte de forventningene NAV, våre eiere og befolkningen i våre kommuner har til oss, avslutter Grimstad.

Avigo har per utgangen av november 2015 fått 92 personer ut i jobb eller til videreutdanning, mens 89 personer er i arbeidspraksis gjennom Avigo.
facebook

Relaterte saker