Adm.Dir i Næringsforeningen Anita S. Dietrichson går igjennom årsberetningen for 2015.

- Nå må næringslivet vise at vi ikke ser kommunegrenser

10.06.2016 | Ingrid Michalsen
Mandag ble det klart at nei-siden fikk flest stemmer i folkeavstemningene i Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen. Men selv om politikerne skrinlegger K5 i denne omgang, jobber Næringsforeningen i Kristiansandsregionen aktivt videre med samarbeid på tvers av kommune - og fylkesgrenser.
- Vi er naturligvis veldig skuffet over resultatet fra folkeavstemningene. K5 var et prosjekt som vi heiet på og hadde tro på. Når det er sagt, tenker jeg at det nå er opp til næringslivet å virkelig vise, og gi et signal, om at vi ikke ser kommunegrenser og fylkesgrenser. Nå skal vi fortsette det gode samarbeidet som allerede finnes, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Mandag ble det klart at de fire kommunene Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen stemte nei til kommesammenslåing med Kristiansand i folkeavstemningene.

Klart nei til K5

I Lillesand sa 66 prosent nei til sammenslåing. 33 prosent sa ja, og valgoppslutningen var på 53 prosent. I Søgne sa 62,5 prosent nei til sammenslåing, 28,5 prosent stemte ja, og valgoppslutningen var på 51, 8 prosent. I Songdalen sa 55,1 prosent nei til K5, mens 35,3 prosent stemte for.

I Birkenes stemte 63,1 prosent nei til sammenslåing. 35,1 prosent har sagt ja. Valgdeltakelsen var på rundt 60 prosent.

Det betyr at K5 er skrinlagt i denne omgang, men Søgne og Songdalen holder fremdeles døra på gløtt for et K3 med Kristiansand.

Uavhengig av hva som skjer, presiserer Dietrichson at næringslivet jobber ufortrødent videre.

- Det gode samarbeid i næringslivet i regionen påvirkes ikke av dette. Vi ser for oss et enda tettere samarbeid i de sju knutepunktkommunene vi jobber med, sier hun.

Tettere samarbeid

Torsdag var Dietrichson i møte med Birkenes kommune og Birkenes Næringsråd om et tettere samarbeid.

- Vi har god og tett dialog med næringsrådet i Birkenes, og når det nå går mot at Birkenes kommune ikke går inn i en sammenslåing med Kristiansand, så satser vi i næringsforeningen på å forsterke samarbeidet med Birkenes. Når det offentlige ikke får det til, så skal i alle fall vi vise at vi får det til, slår Dietrichson fast.
facebook

Relaterte saker