Ny kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen

31.03.2022 | Ingrid Michalsen
Håkon Repstad (37) blir ny kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen, og starter i stillingen 1. juni.
- Jeg gleder meg til å ta fatt. Dette virker som en utrolig spennende jobb,  og jeg ser fram til å bli en del av et engasjert team som jobber for å styrke byen og regionen jeg selv kommer fra, sier Repstad.

Han jobber i dag som høgskolelektor i journalistikk ved NLA, mediehøgskolen Gimlekollen,  og har i tillegg til den stillingen vært frilans- videojournalist og levert innhold til blant annet TV2-nyhetene og sporten, samt produsert oppdragsfilm for ulike virksomheter i regionen. Repstad er utdannet journalist og har en master i samfunnskommunikasjon fra UiA. 1. juni starter han opp i ny jobb som kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

- Det blir spennende å komme tettere på pulsen av alt det som skjer i byen og regionen vår, og det er motiverende å få være et sted hvor jeg får mulighet til å løfte frem viktige og engasjerende historier fra næringslivet. Jeg ser frem til å jobbe bredt med kommunikasjonsarbeid og få til et godt samarbeid med dyktige kolleger som har mye kunnskap på sine felt. Det virker som et veldig trivelig kollegialt felleskap, Og ikke minst, så gleder jeg meg til å være i kontakt med medlemmene og jobbe operativt med å produsere innhold for de ulike kommunikasjonsflatene til Næringsforeningen, understreker Repstad.

Han overtar for Margrethe Saga, som starter som næringslivsjournalist i Fædrelandsvennen 1. april. Repstad selv har rukket å bli ganske godt kjent med foreningen gjennom ansettelsesprosessen.

- Næringsforeningen jobber for at Kristiansandsregionen skal være Norges mest attraktive bo- og næringsregion. Det er et prosjekt som jeg blir inspirert av, og som jeg ønsker å være en del av. Mitt inntrykk er at foreningen skaper betydningsfulle møteplasser for næringslivet, og gjør et viktig arbeid for å fremme næringslivets interesser på mange arenaer, poengterer han.

Administerende direktør i Næringsforeningen, Trond M. Backer,  sier følgende om ansettelsen:

- Vi gleder oss til å få Håkon med på laget. Hans relevante bakgrunn og kompetanse vil bidra godt når Næringsforeningen fortsetter å formidle historier om, og med, våre medlemsbedrifter og hva som generelt rører seg i næringslivet på Sørlandet. Håkon har tidligere jobbet mye med filmmediet, et område jeg tror vil styrke foreningens videre kommunikasjonsarbeid, sier Backer.

Fram til Repstad starter i jobben, går Ragna Marie Henden inn i et vikariat som kommunikasjonsrådgiver i Næringsforeningen. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjon for foreningen, og har lang kommunikasjonserfaring fra en rekke virksomheter i regionen.

facebook

Relaterte saker