Alex Jian Wu fra Innovasjon Norges Kina-kontor sammen med Peder Nærbø i Bulk eiendom, som står bak planene om grønt datalagringssenter på Støleheia.

Vil knytte tettere kontakt med det kinesiske markedet

04.03.2016 | Ingrid Michalsen
Fredag arrangerte Næringsforeningen i Kristiansandsregionen treff mellom gründere i regionen og Alex Jian Wu, som jobber på Kina-kontoret til Innovasjon Norge.
Sju ulike bedrifter grep sjansen til å delta på treffene, som fant sted hos Coworx  i Kristiansand.

- Tanken med å arrangere disse treffene, er å gi bedrifter muligheten til å lufte sine utfordringer og ønsker med Alex, samt se på mulige løsninger. Flere viste interesse for å bruke ham som kontakt i Kina inn mot det kinesiske markedet, enten for å få hjelp til å finne samarbeidspartnere eller for å se på ulike muligheter for produksjon der, eller for å eksportere eller importere varer fra Kina, forklarer Runar Brøvig, seniorrådgiver i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og initiativtager til arrangementet fredag.

Morild, Gamezone og Norwegian Seaweed og Peder Nærbø i Bulk eiendom, med sine gigantiske byggeplaner om grønt datalagringssenter på Støleheia, var blant bedriftene som valgte å ha et møte Alex.

- Det var interessant å høre hva han hadde å si, og få vite litt mer om hvilke holdninger kineserne har til datasentre i Europa. Det som ble enda tydeligere for meg etter møtet er at vi må ut i verden for å begynne og markedsføre Norge som en datalagringssenter-nasjon, forklarer Nærbø.

- Vi må ut med korrekt informasjon om hva vi kan tilby og hvilke fordeler vi har i Norge kontra andre steder, understreker Nærbø videre.

 
facebook

Relaterte saker