Medlemsnytt
Fra venstre daglig leder i Lund Bedriftshelsetjeneste Tone Thorstensen og HMS-rådgiver og bedriftssykepleier Rikard Thorset.

Verner om vernombudet

10.03.2016 | May Baagøe Broughton
Hva er egentlig verneombudets rolle, og hvorfor er det en viktig funksjon på arbeidsplassen? Lund Bedriftshelsetjeneste vil ha mer fokus på verneombudets rolle.
- Det er mange bedrifter som ikke benytter seg av verneombudet og de mulighetene som ligger i denne rollen, sier Rikard Thorset, HMS-rådgiver og bedriftssykepleier hos Lund Bedriftshelsetjeneste.

Både Thorset og daglig leder hos Lund Bedriftshelsetjeneste, Tone Thorstensen, mener verneombudet ofte blir sett på som et nødvendig onde, og ikke en viktig rolle, på arbeidsplassen.

- Verneombudet er valgt i tillit av de ansatte og skal ivareta alle i bedriften, også ledere. De skal jobbe med de «generelle» arbeidsmiljøproblemene, og ikke de «spesielle». Arbeidsmiljøproblemer knyttet til enkeltindivider anbefaler vi blir ivaretatt av Tillitsvalgt. Verneombudet har også en informasjonsplikt om de blir kjent med arbeidsmiljøforhold som kan være til fare for liv og helse, Tillitsvalgt har taushetsplikt. Verneombudet har også en viktig rolle i arbeidet med tilrettelegging, og skal påse at tilrettelegging for enkeltpersoner ikke blir en merbelastning for de andre, fortsetter Thorset.

Ifølge Arbeidstilsynets nettside er hovedregelen at alle bedrifter skal velge verneombud.  Har bedriften færre enn 10 ansatte kan de ansatte og arbeidsgiver inngå avtale om en annen ordning. Avtalen må i så fall være skriftlig og inneholde en forklaring på hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas.

- Vi ønsker å bidra til kompetanseheving, for å øke forståelsen av verneombudsrollen og dermed bidra til at de føler seg tryggere på hva de kan bidra med, hvordan, og hva de bør overlate til andre. Derfor ønsker vi å kunne tilby noen samlinger innen ulike temaer og utfordringer som verneombudet kan møte på. Det handler om bevisstgjøring av rollen, forteller Tone Thorstensen, daglig leder i Lund Bedriftshelsetjeneste.

Lund Bedriftshelsetjeneste har egne kurslokaler i de nye lokalene på Kjøita, og ifølge Thorstensen er det bra å ha en «nøytral» plass hvor verneombud fra ulike bedrifter kan få mulighet til å møtes.

- Her kan de dele erfaringer og få innspill fra oss på måter å takle ulike utfordringer på. Tema på samlingene vil være muligheter og utfordringer i rollen som verneombud, kommunikasjon, dilemmaer verneombudet møter på, arbeidsmiljøtiltak, hvordan håndtere risikoforhold og flere andre ting, sier Thorstensen.

- Tilbudet vil være åpent for våre medlemsbedrifter, men verneombud fra bedrifter uten bedriftshelsetjeneste, eller avtale med en annen leverandør, er selvsagt også velkommen til å delta. Første samling vil gjennomføres før sommeren, avslutter Thorstensen.
facebook

Relaterte saker