Undersøker behovet for et forretningsnettverk for kvinner

21.06.2016 | May Baagøe Broughton
Næringsforeningen vil undersøke behovet for eget forretnings-nettverk for kvinner, som kan samarbeide med eksisterende nettverk. Derfor sendes det i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse.
-Vi ser at vi har en god kjønnsbalanse på våre møter, med cirka 57 prosent deltakelse av menn og cirka 43 prosent kvinner. Dette inspirerer oss til å få opp det kvinnelige engasjement ytterligere, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Næringsforeningen har som mål å øke andelen kvinner også i lederstillinger og på arenaer hvor beslutninger fattes.

- Da vil vi bruke det gode grunnlaget vi har i Næringsforeningen til å skape dette.  I vår søsterforening i Trondheim er det rundt 620 kvinner i basen, og det mest populære arrangementet deres er et såkalt styrepitch, hvor de som ønsker styreverv får møte bedrifter som ønsker kvinnelige styremedlemmer. Vi får til stadighet henvendelser på om vi kan bidra med navn på kvinner som kan har lyst på lederstilling, eller påta seg jobber som konferansier, foredragsholdere, i tillegg til styreplasser, sier Dietrichson videre.

Dietrichson understreker at det allerede er flere nettverk for kvinner i regionen, men håper dette kan være noe de eksisterende nettverkene samler seg om.

- Næringsforeningen ser for seg at man skal være en paraply over disse, og favne alle faggrupper. Lederne i de ulike nettverk vil bli invitert inn i en foreløpig styringsgruppe, understreker Dietrichson.

Høsten er tenkt brukt til planlegging, slik at det første møtet kan finne om 6-7 måneder. For å sjekke om det er ønske og behov for dette, sendes det altså ut – i første omgang -  en elektronisk spørreundersøkelse

-Det er viktig at kvinnene ser et behov her, og at vi treffer med innhold, hyppighet og tidspunkt. Mange har en hektisk timeplan allerede, så det er svært viktig at vi holder høy kvalitet på det som skal gjøres, sier redaktør Ingrid Michalsen i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

–Dette er i tråd med de andre tiltakene vi gjør på likestilt arbeidsliv, og vi vet av erfaringer fra Trondheim at dette synliggjør kvinnene og gir enda bedre forutsetninger til å ville bidra i samfunnsdebatten. Deres nettverk har rett og slett blitt en suksess. Nå vil vi se på mulighetene for å få til noe lignende her, avslutter Michalsen.

Undersøkelsen gjennomføres før ferien, og det videre arbeidet vil være avhengig av resultatet fra undersøkelsen.
facebook

Relaterte saker