ra venstre: Nils Kristian Sveaas Advokat Tofte, Frode Vigebo Endresen fra Bitpro og Ingrid E. Johnson fra Advokat Tofte.

Store endringer i personvernloven

09.11.2017 | Ole-Petter Sunde
En ny personvernlov trer i kraft mai neste år. Hva har den å si for landets bedrifter og måten de driver på?
Det var tema for et møte hos Næringsforeningen denne uken, hvor 60 personer deltok. EU’s nye personvernforordning (GDPR), som trer i kraft mai neste år, har stor innvirkning på måten flere bedrifter driver på i dag. I likhet med andre EU-land, må også Norge innrette seg etter den nye loven.

- Dette var et lærerikt frokostmøte om den nye personvernlovgivningen GDPR som trer i kraft mai neste år. I tillegg til økt sikkerhet og trygghet, kan virksomheter også oppnå forretningsmessige fordeler av å gjøre dette riktig, sier Frode Ugland hos Egde Consulting AS.

Hva slags opplysninger har vi adgang til å oppbevare om våre ansatte eller kunder, og hvor lenge har vi adgang til å lagre dem? Har vi sørget for tilstrekkelig grad av samtykke for oppbevaring av opplysninger, hvilke krav stilles til behandlingsansvarlige og i hvilken grad har den enkelte innsynsrett i opplysninger som er lagret om vedkommende?

- Sanksjonene, eller overtredelsesgebyret, for å bryte dagens regler for personvern er i dag maksimum 925.000 kroner, men kan etter den ny lovgivningen trer i kraft bli økt til 186.000.000 kroner, i de mest ekstreme tilfellene, sier Frode Vigebo Endresen, daglig leder i Bitpro.

I tillegg snakket også  Nils Kristian Sveaas og Ingrid E. Johnson fra Advokat Tofte om eksisterende regelverk og de endringer som kommer i det nye lovverket.
facebook

Relaterte saker