Daglig leder i Kvadraturforeningen Harald Andersen og Anne S. Lislevand, By - og planleggingsetaten, Kristiansand kommune.

Snart slutt på å kjøre rundt og lete etter P-plass i Kvadraturen

15.04.2016 | Anita S. Dietrichson
Når det nye parkeringshuset på Torvet blir ferdig, vil deler av Kvadraturen bli bilfri. Dette vil gi Kvadraturen muligheten for en god byutvikling til det beste for handelen. Og en satsing spesielt rettet mot barn og unge. Bilfrie soner i Kvadraturen i kombinasjon med tilgjengelighet ble støttet i møtet.
På et fellesmøte mellom Kvadraturen, Gårdeierforeningen og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen møtte nær 60 personer fra butikkdrivere, gårdeiere og investorer. Hensikten var å diskutere begrensninger av gateparkeringen og dermed også mulighetene som kommer av frigitte parkeringsplasser.  Som kjent, bestilte Kristiansand Bystyre en utredning knyttet til gatebruk- og gateparkering i Kvadraturen i forbindelse med etableringen av det nye parkeringsanlegget under Torvet.

 -Kvadraturen blir ikke utilgjengelig for biler, det er fortsatt behov for at biler skal komme seg inn til Kvadraturen. De handlende må venne seg til å kjøre inn til et parkeringsanlegg, og ikke kjøre rundt og lete etter parkeringsplass, innledet Anne Lislevand, fra Kristiansand kommune med, da hun åpnet møtet.  Kommunen vil legge til rette for byrommet og næringslivet må fylle det. Hun utfordret de frammøtte til å vurdere om det var behov for store byrom eller småbyrom. Samtidig minnet hun på at ingen ønsket å stoppe bilene inn til sentrum, for vi har også behov for varetransport, ambulanse osv.

-Vi må begrense utbyggingen av ekstern lokalisert handel, styre lokaliseringen av nye arbeidsplasser og boliger til byen, sa daglig leder i Kvadraturforeningen, Harald Andersen. På den måten vil vi utvikle byen til å bli mindre bilavhengig. Vi må også ha en satsing på kollektivtransporten og en større grad av fleksibilitet og merbruk av veinettet.

De inviterte ble engasjert i work-shop for å bidra inn til hva ledige P plasser kunne brukes til i framtiden. Fra work-shop`en kom bl.a.  følgende uttalelser:

[caption id="attachment_5753" align="alignright" width="305"]Daglig leder Camillas Blomster, Camilla Dversnes. Daglig leder Camillas Blomster, Camilla Dversnes.[/caption]

Camilla Dversnes, Camlla Blomsterdesign:
- Vi må gjøre det trivelig. Hvis vi frigjør areal kan hver butikk fronte sitt, men ikke fri flyt. Vi må ha et «politiråd» som er vennlige og sørger for at alle holder seg innenfor det som er bestemt.  Videre ønsket hun seg sykkel-utleie (gjerne elektriske) ved større parkeringsplasser slik at de bilene som kommer til byen kan parkere rett utenfor sentrum.

Svein Olaf Birkeland, Sandens Eiendom:
- Når arealene ikke er i bruk så må «rommet» også kunne stå på egne ben. Viktig at det ikke blir arena for alle aktører som ikke er i byen. Kultur må inn framfor gateselgere. Vi må også ha litt av- og påstigningsplasser. Så trenger vi tilgjengelighet i hvert kvartal, bl.a. til varelevering, men i dag står de for lenge i gågaten, dette er en utfordring som vi bør løse.

Svein Kaldestad, Kruse Smith/Næringsforeningen:
- Gatesalg, uteservering, kulturaktiviteter, sosiale møteplasser, gå ut med baldakin, så det skaper litt rom, dette er mine ønsker for Kvadraturen. Så er det viktig at man kan finne parkeringsanlegg der hvor det vil være populært å gå opp for å handle.

Jon Bjørgum, Christiansholm Eiendom:
- Ungdom og barn er svært viktig for Kvadraturen. Alle aktiviteter som barn og unge trives i, må vi legge til rette for. Småbarnsforeldre må tilbys lekeplasser og møteplasser. Med barna følger også de voksne med.

Elin Johannessen Elin`s:
- De små sidegatene som ikke har trafikk er der hvor folk går. Der må vi ha små byrom med aktiviteter, leker og musikanter.

[caption id="attachment_5759" align="alignleft" width="323"]Gunnar Sædberg, Næringsmegleren i midten. Gunnar Sædberg, Næringsmegleren i midten.[/caption]

Gunnar Sædberg, Næringsmegleren:
- Vi må se på fleksibiliteten knyttet til sesongene. (Vi må lage et attraktivt bysentrum som funker hele året). Når du skal inn og gjøre en liten handel må det være korttidsparkering.

Liv Britt Kambo, Lillemarkens:
- Det viktige nå er å tenke framtid i vår «nye» by. Se bl.a. til Helsinki som er en foregangsby. Morgendagen vil bestå av føreløse biler, og transport vil komme på nye og andre måter.

Bjarne Ugland, Gårsdeierforeningen:
- Vi må se på hva som er grunnlaget for at de handlende foretrekker Kvadraturen. Hva er suksesskriteriet til Kvadraturen? Når vi har funnet dette, må vi bygge videre på det. Vi må også se på dette i et både kort- og langt sikt. Hvordan ser Kvadraturen ut om 20 år?Kanskje er den bilfri mellom Festningsgaten og sjøen, og all innkjøring skjer til et P-Hus. Vi vil ikke ha noen bilister som leter etter parkeringsplass.  Bør vi gå skrittvis fram, og starte med Gyldenløves og Skippergaten. Han presiserte også at ingen vil tilbake til en bilbasert Markensgate. Gågaten er og blir en suksess.

Anne Danielsen, Oliviers & Co:
- Kan vi droppe parkering, og ta en elektrisk buss som du hopper på.

[caption id="attachment_5757" align="alignright" width="315"]Fra venstre, Elin Johanessen fra Elin's, Morten O Hellenes fra Marmor Holding og Gunnar Sædberg fra Næringsmegleren. Fra venstre, Elin Johanessen fra Elin's, Morten O Hellenes fra Marmor Holding og Gunnar Sædberg fra Næringsmegleren.[/caption]

Morten O Hellenes, Marmor Holding AS:
- Vi må tydeliggjøre den delen av Kvadraturen hvor handelen skal foregå. Det nye P-huset vil styrke den innerste delen av Kvadraturen. Kanskje vi ikke skal satse på mye på butikker i utkantene, som  Posebyen osv.

Vidar Iversen, Heca Invest:
- Vi må gjøre tingene etappevis. Samtidig må vi også være handlekraftige når vi endrer, slik at det ikke går for lang tid på å rydde opp i dette. Noen næringer har absolutt behov for drop-plasser. Man må våge å definere disse inn også i planene.
facebook

Relaterte saker