Skryt og ønskelister til samferdselsministeren

25.11.2015 | Anita S. Dietrichson
Først fikk samferdselsminister Ketil Solvik Olsen ros for å ha revolusjonert veiutbyggingen i Norge. Deretter fikk han lange lister med ønsker fra næringsforeningene i de store byene.
Det var tirsdag at Solvik Olsen møtte den såkalte Storbyalliansen, som består av næringsforeningene i Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger, Tromsø og Kristiansand. Hensikten med møtet var å få en status fra ministeren på regjeringens satsingsområder, og la ministeren få presentert hver byregions utfordringer.

Ministeren var spesielt opptatt av to ting: Pendlerhverdagen i de store byene og godstransport. Begge er del av en felles utfordring; køer. Solvik Olsen pekte på at man kan løse problemet ved å utvide kapasiteten, men at det ikke nødvendigvis er en fil ekstra på eksisterende vei som er den beste løsningen. Like ofte kan det å spre køen utover dagen.

241115SolvikOlsen3

Ministeren var nylig hjemkommet fra en studietur i USA. Han gav uttrykk for at vi vil se en endring i infrastrukturen i Europa allerede om to-fem år, og om 15 år vil det ha skjedd en revolusjon. Førerløse biler, selvkjørende eller intelligente transportsystemer er i sterk fremmarsj. Kostnadsbesparelsene er enorme fordi offentlige transport skjer uten sjåfører og hviletid er ikke lenger et tema.

Samferdselsministeren var også innom tog, og gav uttrykk for at økt frekvens har vist seg å være svært effektivt for å bevege personer fra bil til tog.

UTFORDRINGER I BYREGIONENE
Hver byregion hadde deretter en kort presentasjon av utfordringer. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen utfordret på følgende viktige områder:

  • Det er ønskelig at planprosessen for Ytre ringvei må avklares raskt politisk. Regionens næringsliv venter utålmodig på en løsning, og vi ber derfor om en rask behandling av anken i Regjeringen.  • Vår «bymiljøpakke» vil trolig bli ferdig til påske. Vi ber om at forhandlingene starter raskt, uavhengig av om de fire første/største byene er i mål med sine forhandlinger. Kristiansand har mål om nullvekst i persontrafikken i bysentrum – det betyr at bymiljøavtalen må legge til rette for både sykkel- og kollektivsatsing, parallelt med at Gartnerløkka-prosjektet må gjennomføres. Effektiv kollektivsatsing trenger ikke innebære dyre investeringer i bane (slik man jobber med i Oslo, Trondheim og Bergen).  • Siste viktige poeng som ble nevnt er ny vei til Kjevik. Det er uklart om veien skal inn i bymiljøpakken eller ikke. Planarbeidet med denne veien har stoppet opp i påvente av departementets avgjørelse rundt dette. Kristiansand mener at veien ikke skal inn i pakken. For næringslivet er Kjevik-veien først og fremst viktig fordi det er veien til lufthavnen, det er også argumentet for å løfte den ut av bypakken. Ifølge gjeldende NTP skal arbeidet med veien starte i 2018, derfor haster det med å få en avklaring fra Samferdselsdepartementet i dette spørsmålet.


[caption id="attachment_4290" align="alignnone" width="400"]Statsråd Ketil Solvik Olsen i samtale med Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Statsråd Ketil Solvik Olsen i samtale med Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.[/caption]

For øvrig fikk samferdselsministeren ros av både leder av Storbyalliansen, Harald Minge (adm. dir. i Næringsforeningen i Stavangerregionen) som omtalte regjeringens veisatsing for en en veirevolusjon. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen gav også uttrykk for at vi er svært godt fornøyd med de grep som er tatt i forbindelse med veiutbyggingen, nytt veiselskap og ikke minst beliggenheten til Nye Veier AS. Alt ligger nå til rette for et historisk samferdselsløft i vår landsdel, og det legger vi merke til på Sørlandet.

Ministeren var fornøyd med møtet, og gav uttrykk for at noen av problemstillingene var kjente, mens andre var mer ukjente. Det legges opp til minst et årlig møte mellom Storbyalliansen og samferdselsministeren.
facebook

Relaterte saker