Første møte i den nye ressursgruppen Flere i arbeid fant sted tirsdag 26. november. Gruppen ledes av Hege Gabrielsen (foran t.h.). Foto: Lotte Blom van der Male

Skal jobbe for å få flere i arbeid

27.11.2020 | Ingrid Michalsen
Næringsforeningens nye ressursgruppe, Flere i arbeid, hadde sitt første møte denne uken. Gruppen ledes av Hege Gabrielsen i PwC, og skal jobbe for å øke bevisstheten om utenforskapet i arbeidslivet og hvordan bedrifter kan bidra til positiv endring.
artikkelen fortsetter under annonsen
Techpoint
- Vi trenger flere i arbeid. Agder har en svært høy og voksende andel unge uføre og unge på sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger. Dersom Kristiansand kommune hadde vært på linje med de 10 største kommunene i Norge, ville om lag 4000 flere personer vært i arbeid. Da trenger vi at flere krefter kommer sammen for å løse denne utfordringen, sier Trond M. Backr, administerende direktør i Næringsforeningen.

- Vi må bedre tilrettelegge og åpne opp for de med hull i CV’n, eller søkere med et internasjonalt navn, påpeker han videre.

Bred sammensetning

Ressursgruppen, som kan betegnes som et slags fagråd i Næringsforeningen, ledes av Hege Gabrielsen i PwC, og består ellers av Hege Nilsen Ekberg, daglig leder i Stormberg, personal- og organisasjonsdirektør Camilla Jarlsby ved UiA, HR-direktør Jan Berhus i Brandsdal Group, daglig leder i Plattform, Omar Sadiq, daglig leder Randi Granvold i 07 Media, konsernsjef Jon Syrtveit i Kruse Smith, daglig leder Ole Falk Hansen i Beckmann, seniorrådgiver Merete Svendsen, i Qualified Professionals og Christian Berthelsen, daglig leder i Betongelement Sør.

- Dette er ledere i næringslivet som er opptatt av utfordringene med utenforskap og brenner for et mangfoldig arbeidsliv. Flere av deltakerne har bred erfaring og engasjement gjennom sitt virke. Det er ellers et poeng å ha med noen toppledere, som kan gå foran som gode ambassadører for arbeidet vi skal i gang med, understreker Backer.

Struktur og holdninger

Gruppen springer ut fra arbeidet i Oppgaveutvalget.

- Vi tar utgangspunkt i rapporten fra Oppgaveutvalget «Flere i arbeid» fra våren 2020.  Det er særlig følgende tre satsningsområder vi ønsker å følge opp: 1) Fra utdanning til arbeid 2) Fra passiv stønad til arbeid 3) Bli jobbklar på jobben.

Hege Gabrielsen, partner i PwC og leder for ressursgruppen, mener timingen for å danne gruppen er veldig god.

-  For meg var det naturlig å engasjere meg videre i dette temaet, fordi jeg var med i Oppgaveutvalget.  Så da Trond ringte, tenkte jeg at timingen var god for å ta ballen videre for å mobilisere næringslivet. Det er en viktig tematikk for Sørlandet, og noe vi må løse i felleskap, sier Hege Gabrielsen, partner i PwC og ressursgruppens leder.

Backer er svært glad for at Gabrielsen har påtatt seg ledervervet, og sier følgende om gruppens mandat:

- Utgangspunkt er utenforskap. Det er en stor samfunnsutfordring og en uutnyttet ressurs i næringslivet. Vi ønsker å øke bevisstheten og engasjement i næringslivet for å finne de gode løsningene, gjennom et regionalt partnerskap, og vi skal mobilisere til deltakelse i uttesting av nye modeller som går på arbeids- og mestringsorientert oppfølging og opplæring i bedrifter, forklarer Backer.

- Hva ble dere enige om i første møte?

- Kristiansand kommune var tilstede på hele møtet og fikk presentere hvordan kommunen jobber med prosjektet. Det er et ønske og vilje til tett samarbeid mellom ressursgruppen og kommunen. Vi er enige om seks møter i gruppen i året, og det er viktig å ikke bare ha fokus på problemene/utfordringene, men løfte frem suksesshistoriene – de virksomhetene som har lykkes med inkludering og mangfold. Dette handler også om bærekraftsmålene (de «røde» like viktig som de «grønne»). Vi må både jobbe med struktur og holdninger.
facebook

Relaterte saker