Kjetil Hodne og hans bedrift Geheb ble tildelt Inkluderingsprisen for sitt arbeid. Prisen ble delt ut av Håkon Reiersølmoen fra Varodd og Vibeke Hasselø fra Avigo.

- Det er ikke veldedighet

19.11.2021 | Margrethe Saga
Over 100 mennesker fra privat og offentlig næringsliv var samlet på Haubitz låve denne uka, for å snakke om hva som skal til for å hindre utenforskap i arbeidslivet.
- Jeg oppfordrer alle til å hive seg rundt og bidra til å hjelpe folk ut i arbeidslivet. Det betyr utrolig mye både for den det gjelder, og bygger gode verdier blant alle ansatte i bedriften, sa Kjetil Hodne, daglig leder i Geheb Conditori, fra scenen under arrangementet.

Da hadde han nettopp mottatt Inkluderingsprisen, som ble delt ut av nettverket for Arbeids- og inkluderingsbedrifter i Agder. Inkludering, kvalifisering og rekruttering var blant kriteriene, og da Vibeke Hasselø fra Avigo leste opp begrunnelsen trakk hun blant annet frem følgende:

"Bedriften har over tid vist evne og vilje til å inkludere mennesker i arbeidslivet. De har fulgt opp en lærekandidat i bakerfaget, som har hatt praksis i omtrent et år. Lederne har hele veien lagt til rette for læring, mestring og utvikling for kandidaten. Lærekandidaten har blitt tatt på alvor, og bedriften har tatt hensyn til tilrettelegging, men samtidig stilt krav."

Forventningsavklaring

I en panelsamtale under arrangementet fortalte Hodne om suksesskriteriene for å lykkes med arbeidspraksis.

- Dette er ikke veldedighet. Det gir mye til bedriften og de ansatte, og jeg har jobbet tett med Varodd og NAV i mine ti år som leder i Geheb. Det som er viktig er at man kartlegger kandidatene godt, og har en grundig samtale på forhånd for å avklare forventninger. Da sikrer man at alle parter blir fornøyd.Utenforskap

I dag står 16 000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet i Kristiansand. Det er 4000 flere enn i andre, sammenlignbare byer, og Næringsforeningen har derfor engasjert seg sterkt for å få ned tallet. Hege Gabrielsen i PWC er leder av Næringsforeningens ressursgruppe Flere i arbeid, som stod bak arrangementet på Haubitz låve.

- Vi er helt avhengig av at dette blir mer enn tomme ord. Vi må mobilisere bredt, tenke nytt og utfordre det etablerte systemet dersom vi oppdager noe som ikke fungerer. Bedrifter må være klare til å ta imot mennesker med ulik bakgrunn, og bygge kompetanse innenfor mangfoldsledelse og kultur, sa hun.

I panelsamtalen deltok også Wesam Abdallah. Han er palestiner, født i Irak og kom til Norge for tre år siden. Abdallah er maskiningeniør, og er nå i ferd med å komme inn på arbeidsmarkedet i Kristiansand.

- Jeg har møtt fordommer på grunn av språket, og fordi min kompetanse og erfaring er fra andre land. Mitt råd til arbeidsgivere er å gi flere som meg sjansen! Vi liker å lære, og jeg håper å kunne bruke min kompetanse i fremtiden.

Nytenking

Å være en del av arbeidslivet er viktig for enkeltpersoner, men i en landsdel hvor vi sliter med tilgang til kompetanse er det avgjørende for fremtiden at vi klarer å  benytte oss av alle tilgjengelige ressurser. Dagens hovedtaler var Javad Mushtaq, som tok til orde for at mangfold, om man gjør det riktig, er bra for bunnlinja i bedrifter.

- Jeg tror vi må tenke nytt rundt hvordan vi rekrutterer. I dag rekrutterer vi på samme måte som vi alltid har gjort, og det fører ikke alltid til mangfold i næringslivet.

- Vi i Næringsforeningen jobber opp mot Kristiansand kommunes program Flere i arbeid – som nettopp skal jobbe med å få flere unge inn i arbeidslivet. Næringsforeningen jobber særlig inn mot ett av 7 prosjekter, og skal se på hvordan vi i større grad kan inkludere mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet, og hvordan kvalifiseringen kan skje lokalt i bedrifter der det er hensiktsmessig, avslutter prosjektkoordinator i Næringsforeningen, Helena Frustøl.

Vil du bidra til at flere får delta i arbeidslivet? Se her!

 

 
facebook

Relaterte saker